سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس فنی خودرو

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

بررسی سلامت خودرو

کارشناسی رنگ

کارشناسی فنی خودرو

بررسی آپشن ها

درخواست