مدیریت بهینه منابع انسانی

افزایش کارایی و صرفه‌جویی سازمان با ارزیابی عملکرد

hiting

جذب و استخدام

تا امروز برای تجمیع و مدیریت رزومه‌ها از ایمیل استفاده می کردید؟ پس حتما به مشکلات زیادی بر خوردید. گم شدن رزومه‌ها و غیر قابل ردگیری بودن آنها و بسیاری از مشکلات دیگر. سنجمان با ایجاد امکان مدیریت گرافیکی رزومه ها امکان تعیین وقت مصاحبه و اطلاع رسانی آنلاین در کنار امکان امتیازدهی افراد مختلف به رزومه‌ها ابزار مناسبی برای مدیریت بهتر رزومه‌های دریافتی شما می باشد.

مدیریت عملکرد

تا امروز راهی برای ارزیابی واقعی کارمندان خود نداشتید؟ امکانات مدیریت عملکرد سنجمان به شما قابلیت پیگیری عملکرد کارمندان در دوره‌های ارزیابی را می دهد. قابلیت بازخورد آنلاین و تعیین سنجه‌های کلیدی برای هر شغل بینش شما از سازمان و کارمندان را افزایش خواهد داد. در نهایت گزارش‌های جامع و کامل سنجمان از عملکرد تیم‌های کاری و تک تک افراد سازمان به شما کمک می کند تا از وضعیت‌های دشوار منابع انسانی به سلامت عبور کنید.

employee

مدیریت پروفایل کارمندان

دیگر لازم نیست نگران گم شدن اطلاعات کارمندان خود در پوشه‌ها باشید با پروفایل آنلاین کارمندان خود ضمن اینکه همیشه اطلاعات قابل دسترس است امکان جستجو و فیلتر کردن کارمندان وجود دارد. یادآوری زمان قرار داد و تولد کارمندان و امکان ثبت کردن وقایع مهم سازمان در تقویم سازمان از دیگر امکانات پروفایل کاربری سنجمان است.

تصمیم گیری دقیق تر ، استخدام با یک کلیک

نقش سنجمان در افزایش کیفیت و کاهش زمان برای استخدام را ببینید.

hiting

مدیریت فرایند جذب و استخدام(ATS)

تا امروز برای تجمیع و مدیریت رزومه‌ها از ایمیل استفاده می کردید؟ پس حتما به مشکلات زیادی بر خوردید. گم شدن رزومه‌ها و غیر قابل ردگیری بودن آنها و بسیاری از مشکلات دیگر. سنجمان با ایجاد امکان مدیریت گرافیکی رزومه ها امکان تعیین وقت مصاحبه و اطلاع رسانی آنلاین در کنار امکان امتیازدهی افراد مختلف به رزومه‌ها ابزار مناسبی برای مدیریت بهتر رزومه‌های دریافتی شما می باشد.

مدیریت عملکرد

تا امروز راهی برای ارزیابی واقعی کارمندان خود نداشتید؟ امکانات مدیریت عملکرد سنجمان به شما قابلیت پیگیری عملکرد کارمندان در دوره‌های ارزیابی را می دهد. قابلیت بازخورد آنلاین و تعیین سنجه‌های کلیدی برای هر شغل بینش شما از سازمان و کارمندان را افزایش خواهد داد. در نهایت گزارش‌های جامع و کامل سنجمان از عملکرد تیم‌های کاری و تک تک افراد سازمان به شما کمک می کند تا از وضعیت‌های دشوار منابع انسانی به سلامت عبور کنید.

hiting
hiting

مدیریت پروفایل همکاران

دیگر لازم نیست نگران گم شدن اطلاعات کارمندان خود در پوشه‌ها باشید با پروفایل آنلاین کارمندان خود ضمن اینکه همیشه اطلاعات قابل دسترس است امکان جستجو و فیلتر کردن کارمندان وجود دارد. یادآوری زمان قرار داد و تولد کارمندان و امکان ثبت کردن وقایع مهم سازمان در تقویم سازمان از دیگر امکانات پروفایل کاربری سنجمان است.

سنجمان حامی طبیعت


35556947
کاغذ

4870.815
درخت

373347943.5
لیتر آب