سامانه مدیریت منابع انسانی سنجمان

متخصصان منابع انسانی می خواهند بهترین استخدام و همچنین حفظ استعدادهای موجود را داشته باشند. سامانه سنجمان در تمامی فرآیندهای مربوط به مدیریت منابع انسانی در کنار شماست.

جذب و استخدام

با استفاده از سنجمان شما می توانید مدیریت رزومه‌های دریافتی را به راحتی در کنترل خود داشته باشید. شماری از امکانات سنجمان در حوزه فرآیند جذب و استخدام عبارتست از:

فرم‌های روانشناسی

استفاده از تیپ‌های شخصیتی خاص برای موقعیت‌های شغلی خاص یکی از ابزارهایی است که سنجمان به شما پیشنهاد می کند. در سامانه سنجمان این امکان وجود دارد تا متقاضی شغل فرم‌های روانشناسی موجود در سامانه را که شما تعیین نموده اید، کامل نماید.

فرم استخدام

یکی از اهداف سامانه سنجمان استفاده از راهکارهای بدون کاغذ برای ثبت اطلاعات می باشد. شاید در حین فرآیند جذب شاهد نارضایتی متقضیان شغل در سازمان خود برای پر نمودن فرم‌های استخدامی در زمان دعوت به مصاحبه شده باشید. با استفاده از سامانه سنجمان می توانید از متقاضیان بخواهید تا با فراغ بال و در زمان مدنظر خود فرم‌های استخدامی مدنظر شما را کامل نمایند.

مدیریت رزومه

یکی از مسائل پیش رو در زمینه مدیریت منابع انسانی مدیریت رزومه‌های ارائه شده به منظور طی فرآیند انجام مصاحبه و جذب نیروهای انسانی می باشد. با استفاده از سامانه سنجمان شما می توانید رزومه‌های ثبت شده را بر اساس برچسب‌های تعیین شده مرتب نمایید و در حین طی فرآیند استخدام از قبیل آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های گوناگون و جمعبندی بر روی نحوه استخدام و یا رد فرد مورد نظر از ابزراهای فراهم شده توسط سنجمان استفاده نمایید.

حفظ و نگهداری

پس از جذب نیرو، مهمترین وظیفه واحدهای منابع انسانی افزایش بهره روی کارکنان، افزایش رضایت شغلی آنان و ایجاد یک مدل مناسب برای ارتقا و پیشرفت برای تعالی منابع انسانی در هر سازمانی می باشد. تمامی این موارد با استفاده از سامانه سنجمان به راحتی قابل مدیریت و اجرا خواهد بود. در ادامه قابلیت‌های سامانه سنجمان در راستای حفظ و نگهداری منابع انسانی شرح داده شده است.

ارزیابی عملکرد

با استفاده از ابزارهای فراهم شده برای ارزیابی عملکرد کارکنان در سامانه سنجمان می توانید توانمندی کارکنان را با توجه به رده‌های شغلی موجود در سازمان خود اندازه گیری و مقایسه نمایید. ارزیابی عملکرد 360 درجه

فرم ها و گزارش

در سامانه سنجمان انواع و اقسام فرم‌های مورد نیاز در حوزه ی منابع انسانی به صورت قالب‌های آماده در دسترس می باشد. فرم‌های رضایت شغلی، اشتیاق و تعهد شغلی، قراردادهای کاری، فرم‌های NDA در حوزه‌های مختلف کاری بسته به نوع فعالیت شرکت ها در این سامانه قابل دسترس است.

آموزش

امکان آموزش کارمندان یکی از ابزارهای مفید سنجمان در راستای ارتقای شایستگی‌های سازمانی منابع انسانی می باشد. با استفاده از سامانه آموزش سنجمان می توانید سرفصل‌های مدنظر خود را در حوزه‌های مختلف ایجاد نموده و محتوای آموزشی مدنظر خود را بارگذاری نمایید. قابلیت ایجاد آزمون‌های چهار گزینه ای و تشریحی و همچنین ارائه نمره به کارمندان پس از طی دوره آموزشی امکانپذیر است. همچنین شما می توانید با استفاده از سامانه سنجمان مدرک معتبر به ازای دوره‌های طی شده توسط کارکنان خود ایجاد و اعطا نمایید.

تحلیل ترک کار با فرم‌های مربوطه

امکان آموزش کارمندان یکی از ابزارهای مفید سنجمان در راستای ارتقای شایستگی‌های سازمانی منابع انسانی می باشد. با استفاده از سامانه آموزش سنجمان می توانید سرفصل‌های مدنظر خود را در حوزه‌های مختلف ایجاد نموده و محتوای آموزشی مدنظر خود را بارگذاری نمایید. قابلیت ایجاد آزمون‌های چهار گزینه ای و تشریحی و همچنین ارائه نمره به کارمندان پس از طی دوره آموزشی امکانپذیر است. همچنین شما می توانید با استفاده از سامانه سنجمان مدرک معتبر به ازای دوره‌های طی شده توسط کارکنان خود ایجاد و اعطا نمایید.

پلن‌های مالی

تماس با ما

در صورت تمایل به برگزاری آزمون‌های ارزیابی عملکرد با ما تماس بگیرید

۷
مشتریان
۳۲۹
تعداد سوالات
۴۰
نظرسنجی ها
۶۸۸۲۲
اعضا