سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مدیر فروش

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش خودرو و نظارت بر تیم فروش


درخواست