سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مدیر واحد ارتباط با مشتریان

مدل همکاری: توافقی

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مدل همکاری:توافقی
شهر: تهران - تهران
رنج حقوق درخواستی:5 - 4 میلیون تومان
تسهیلات و مزایا:
روز و ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنجشنبه 8 الی 12


شرایط احراز:

میزان سابقه کاری مرتبط :0
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ:الزامی نیست

درخواست