سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: کارشناس واحد IT

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

متخصص در زمینه های مرتبط با IT


شرایط احراز:

میزان سابقه کاری مرتبط :0
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ:الزامی نیست

درخواست