پارسا موتور سامان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: واحد IT

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

آشنایی به امور IT.

درخواست