سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: واحد پشتیبانی و لجستیک فروش

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

.


شرایط احراز:

میزان سابقه کاری مرتبط :0
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ:الزامی نیست

درخواست