پارسا موتور سامان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس فروش

مدل همکاری: توافقی

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

خرید و فروش خودرو


شرایط احراز :

میزان سابقه کاری مرتبط :0
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ:الزامی نیست

درخواست