سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس فنی

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مدل همکاری:توافقی
شهر:شهر
رنج حقوق درخواستی:1.5 - 1 میلیون تومان
تسهیلات و مزایا:
روز و ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنجشنبه 8 الی 12
میزان سابقه کاری مرتبط :0
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ: الزامی نیست

درخواست