سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس مالی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

آشنایی به نرم افزارها و امور مالی

درخواست