انرژی کشور

تولیدکننده محصولات سرمایشی و گرمایشی

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس حسابداری (آقا)

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: ري

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس حسابدار و امور مالی


شرایط احراز:


درخواست