سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: پروموتر

مدل همکاری: توافقی

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

مدل همکاری:توافقی
شهر: تهران - تهران
رنج حقوق درخواستی:2 - 1.5 میلیون تومان
تسهیلات و مزایا:بیمه
روز و ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنجشنبه 8 الی 12
میزان سابقه کاری مرتبط :2
جنسیت:تفاوتی ندارد
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ: الزامی است

درخواست