جستجوگر:

چنین افرادی با تفکر و ایده پردازی به نسبت کارهای فیزیکی انس و الفت بیشتری دارند. آنها دوست دارند تا به دنبال حقایق بگردند و به صورت ذهنی مشکلات را تحلیل کنند و از رهبری و ترغیب کردن دیگران روی گردانند.

ویژگی های شخصیتی :

پیگیر، علمی، دقیق، محتاط، مطمئن به نفس، مستقل، تحلیلی، هوشیار، علمی، کنجکاو، درونگرا، دارای ذهن باز، منطقی

توان ها :

تفکرات انتزاعی، حل مسائل ریاضی، درک نظریه های علمی، انجام محاسبات پیچیده، استفاده از یک میکروسکوپ یا کامپیوتر، تفسیر فرمول

تمایلات کاری :

کاوش در ایده های مختلف، استفاده از کامپیوتر، کار مستقل، انجام آزمایشهای آزمایشگاهی، خواندن مجلات علمی / فنی، تجزیه و تحلیل داده، برخورد با تجردات، انجام پژوهش، به چالش کشیده شدن

کارآگاهان، کاشفان، پزشکان، محققان، سران حکومتی، روانشناسان و دانشمندان

افراد سرشناس این دسته

متهور:

متهور (ترغیب گر): این افراد فعالیتهایی را ترجیح می دهند که آغازکننده پروژه ها و یا کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای مختلف باشد. آنها ترغیب کردن، رهبری افراد و تصمیم گیری را دوست دارند و به دنبال ریسک کردن برای کسب سود هستند. این شخصیتها عمل را بیشتر از تفکر سرلوحه کار خود قرار می دهند.

ویژگی های شخصیتی :

مطمئن به نفس، خوش مشرب، مشتاق، پرماجرا، کسیکه از روی انگیزه انی و بدون فکر قبلی عمل میکند، پیگیر، پرچانه، بی اختیار، ادعاگر، متقاعد کننده، فعال، محبوب، جاه طلب، دلپذیر، برونگرا، خوش بین

توان ها :

آغاز کننده پروژه ها، متقاعد کننده مردم برای انجام کارها به شیوه دلخواه، فروش اشیا و یا ترویج ایده ها، مذاکره و سخنرانی، رهبری یک گروه و ترغیب دیگران

تمایلات کاری :

تصمیم گیری مؤثر برای دیگران، انتخاب شدن، بردن جایزه رهبری و یا فروش، شروع خدمات و کسب و کار شخصی، کمپین سیاسی، ملاقات با افراد مهم، داشتن قدرت یا مقام

مدیران عامل، کارآفرینان، مربیان، ناشران، سیاستمداران و سخنوران

افراد سرشناس این دسته

واقعگرا:

اجتماعی (کمک رسان): چنین شخصیتهایی مشاغلی را دوست دارند تا به دیگران کمک کنند و یادگیری و توسعه فردی را ارتقا دهند. آنها ترجیح می دهند که ارتباط برقرار نمایند نه اینکه با اشیا، ارقام و ماشینها کار کنند. آنها دوست دارند تدریس کنند، مشاوره بدهند، کمک کنند و به مردم خدمت رسانی نمایند.

ویژگی های شخصیتی :

دوستانه، ارمانگرا، برونگرا، همکار، مسئول، صبور، مهربان، موثر، روشنگر، درک کننده، بخشنده، سخاوتمند، همدل، متقاعدکننده

توان ها :

آموزش به دیگران، بیان خود به وضوح و روشنی، راهبری بحث و گفتگوی گروهی، میانجیگری اختلافات، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتها، همکاری خوب با دیگران

تمایلات کاری :

کار در گروه، کمک به افراد مبتلا به مشکلات، شرکت در جلسات، انجام کار داوطلبی، کار با جوانان، بازی در تیم های ورزشی، خدمت به دیگران

ورزشکاران، اقیانوس شناسان، حافظان محیط زیست، دانشمندان علوم طبیعی، ماجراجویان، دامداران و مهندسان

افراد سرشناس این دسته

اجتماعی:

اجتماعی (کمک رسان): چنین شخصیتهایی مشاغلی را دوست دارند تا به دیگران کمک کنند و یادگیری و توسعه فردی را ارتقا دهند. آنها ترجیح می دهند که ارتباط برقرار نمایند نه اینکه با اشیا، ارقام و ماشینها کار کنند. آنها دوست دارند تدریس کنند، مشاوره بدهند، کمک کنند و به مردم خدمت رسانی نمایند.

ویژگی های شخصیتی :

دوستانه، ارمانگرا، برونگرا، همکار، مسئول، صبور، مهربان، موثر، روشنگر، درک کننده، بخشنده، سخاوتمند، همدل، متقاعدکننده

توان ها :

آموزش به دیگران، بیان خود به وضوح و روشنی، راهبری بحث و گفتگوی گروهی، میانجیگری اختلافات، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتها، همکاری خوب با دیگران

تمایلات کاری :

کار در گروه، کمک به افراد مبتلا به مشکلات، شرکت در جلسات، انجام کار داوطلبی، کار با جوانان، بازی در تیم های ورزشی، خدمت به دیگران

دیپلماتها، پرستاران، معلمان، وزیران، مشاوران، فعالان اجتماعی و مقامهای دولتی،

افراد سرشناس این دسته

هنری:

این افراد فعالیتهایی را دنبال می کنند که با جنبه هنری اشیا مانند فرمها، الگوها و طرحها سر و کار داشته باشد. آنها خودتوصیفی را در محیط کار دوست دارند و فعالیتهایی را برمی گزینند که نیازمند دنباله روی از مجموعه مشخصی از قوانین نباشد.

ویژگی های شخصیتی :

خلاق، دارای قوه تصور زیاد، خلاف عرف، مستقل، مبتکر، حساس، پیچیده، غیرپیرو، حسی، نوآور، احساسی، رسا، کسیکه از روی انگیزه انی و بدون فکر قبلی عمل میکند، باز و ارمانگرا

توان ها :

طرح، طراحی، نقاشی، نوازنده، نوشتن داستان، شعر، موسیقی، آواز خواندن، بازیگری، رقص، طراحی مد و دکور داخلی

تمایلات کاری :

شرکت در کنسرت، تئاتر، نمایشگاه های هنری، خواندن داستان، نمایشنامه، شعر، کار در صنایع دستی، گرفتن عکس، بیان خلاقانه از خود، استقبال از ایده های مبهم

هنرپیشه ها، نویسنده ها، موسیقی دانها، نوازنده ها، عکاسان، نقاشان و هنرمندان سایر هنرها،

افراد سرشناس این دسته

قراردادی:

قراردادی (سازماندهنده): چنین افرادی تمایل دارند تا مجموعه ای از قوانین و رویه های استاندارد را دنبال کنند. آنها دوست دارند تا با داده ها و جزئیات کار کنند نه با ایده ها. حوزه فعالیتهای ایشان بیشتر استانداردهای دقیق است نه قضاوتهای شخصی. در محیط کاری این افراد، خطوط مسئولیت و فرماندهی باید مشخص باشد.

ویژگی های شخصیتی :

به خوبی سازماندهی شده، روشمند، وظیفه شناس، سازگار، عملی و اصولی، جاه طلب، پایدار، دقیق، مودب، موثر، منظم، صرفه جو، ساخت یافته، مطیع

توان ها :

کار خوب در یک سیستم، توانایی انجام حجم زیادی از کار کاغذی در زمان کم، حفظ سوابق دقیق، استفاده از کامپیوتر، نوشتن نامه های مهم کسب و کار

تمایلات کاری :

کار با اعداد، تایپ، مسئول جمع آوری جزئیات، جمع آوری و سازماندهی وسایل، پیروی از رویه های به روشنی تعریف شده، استفاده از تجهیزات پردازش داده ها

حسابداران، قضات، قانونگذاران، ریاضی دانان، مدیران کسب و کار و متصدیان پایگاه های داده

افراد سرشناس این دسته