پارسا موتور سامان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس گارانتی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

بررسی گارانتی خودرو

درخواست