مقایسه شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۱۷:
در حال حاضر ۵ شبکه اجتماعی فیس بوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین و واتس آپ در رقابت بیشتری با هم هستند. آمارو ارقام نشان می دهد که رتبه این شبکه های اجتماعی از نظرمخاطبان هر ساله  در حال تغییر است. البته رتبه استفاده از شبکه های اجتماعی در کشورها و فرهنگ های گوناگون نیز متفاوت است. در این بررسی که توسط Statista انجام گرفته است. محبوبیت، نرخ رشد، جذابیت برای کاربر و نرخ تعامل این شبکه های اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفته است. این آمار جهانی بوده و در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ گزارش شده است.
برای دیدن نتایج و نمودار ها ادامه مطلب را مشاهده کنید:

محبوب ترین شبکه های اجتماعی
می خواهیم مجموعه  ای از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در سراسر جهان را به شما ارائه دهیم. این مجموعه توسط Statista معرفی شده است. در تصویر زیر به روشنی حاکمیت فیس بوک بر شبکه های اجتماعی جهان مشخص است. این شبکه اجتماعی با بیش از 1870 میلیون کاربر فعال، دارای سهم بازار 18٪ می باشد. به عبارتی  7٪ بیشتر از نزدیک ترین رقیب اش یعنی واتس آپ.
رتبه بندی شبکه های اجتماعی با توجه به تعداد کاربران فعال
محبوب ترین شبکه های اجتماعی

محبوب ترین شبکه های اجتماعی

نرخ رشد شبکه های اجتماعی
هر کسب و کار و بازاریابی زمان محدودی را به شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند. از این رو یافتن شبکه اجتماعی هدف می تواند برای این گونه کسب و کار ها مفید باشد. در مجموعه معرفی شده توسط  Statista ، رشد توییتر، فیس بوک، ویچت، واتس آپ و اینستاگرام را در کنار هم مقایسه می کند. واضح است که واتس آپ رشد سریع تری داشته است.
رتبه بندی شبکه های اجتماعی با توجه به نرخ رشد
نرخ رشد شبکه های اجتماعی

نرخ رشد شبکه های اجتماعی

جذاب ترین شبکه اجتماعی
عامل دیگری که در بازاریابی شبکه های اجتماعی مطرح است. تعیین میزان جذابیت برای مخاطبان است. در اینجا دوباره تسلط فیس بوک را می بینیم.
رتبه بندی شبکه های اجتماعی با توجه به جذابیت در سن 18 تا 34
جذابیت شبکه های اجتماعی

جذابیت شبکه های اجتماعی

نرخ تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی
51 میلیون پست از 40000 شرکت در بیش از 130 صنعت مختلف در شبکه های اجتماعی  تجزیه و تحلیل شدند. این پست ها برای تعامل بیشتر شرکت ها با کاربرانشان ایجاد شده بودند. نتایج میانگین بازخورد هر پست در ازای هر 1000 کاربر را نشان می دهد. واضح است که تعامل کاربران در اینستاگرام بسیار چشمگیر تر است. در مقایسه سه شبکه اجتماعی فیس بوک، لینکدین و توییتر نیز نرخ تعامل در فیس بوک نمایان تر است.
رتبه بندی شبکه های اجتماعی با توجه به تعامل کاربران و شرکت ها

تعامل کاربران و شرکت ها در شبکه های اجتماعی

 

تعامل کاربران و شرکت ها در شبکه های اجتماعی

 

الهه مهاجر

منبع: https://www.smartinsights.com