مقدمه

وجود تنوع بر نیاز به تمرکز بیشتر روی اصول اساسی تیمی، تأکید می‌کند. به طور ویژه، کوچک نگه داشتن تیم‌های متنوع و انتخاب اعضایی با تخصص‌های مختلف.

بعضی مواقع، شما ممکن است تمایل داشته باشید که چنین افرادی را برای بعضی نقش‌ها از طبقات خاصی انتخاب کنید، ولی همواره به اهداف خروجی تیمی نیز توجه داشته باشید.

نشانه گرایی برای ویژگی‌های ظاهری یا برای فرونشاندن فشارهای خارجی رویکرد مفیدی نیست و اغلب نتیجه معکوس دارد. به طور مشابه، در مورد تشریح اهداف پیامدی مشترک و هنجارهای گروهی یک رفتار، وسواس داشته باشید.

با افزایش تنوع اعضای گروه، شفافیت و اجماع در مواردی چون: هدف نهایی گروه، چگونگی اخذ تصمیمات و انجام کارها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

به چالش کشیدن فعالانه مفروضات خود

اگرچه تفاوت در اعضای یک تیم متنوع همواره وجود دارد (مثل تفاوت زبانی، فرهنگی و نسلی) اغلب متوجه تفاوت‌هایی می‌شویم که واقعا وجود ندارند.

تحقیقاتی راجع به تفاوت‌های تیمی

مثلا یکی از محققان با بررسی جنسیت، نشان داده است که علی رغم اینکه مردان و زنان بعض در مواردی مشخص با هم تفاوت دارند، ولی شباهت‌های آنها از تفاوت‌هایشان بیشتر است. وی در این تحقیق ۴۵ کار فراتحلیلی را بررسی کرد.

او تحقیقاتی را بررسی کرد که در آنها تقریبا بر روی هر تفاوت بالقوه جنسی توانایی‌های شناختی، ارتباطات، شخصیت، سلامت روانی، رفتار کاری، مهارت‌های فنی و استدلال اخلاقی تحقیق شده بود.

یافته‌های او نشان داد که ۷۸ درصد این مطالعات اختلافات معناداری بین مردان و زنان در این موارد نشان نمی‌دادند. به عبارت دیگر، اطلاعات بیشتر دال بر شباهت‌های مردان و زنان بود تا تفاوت‌های آنها.

  • نکته کلیدی در اینجا این است که دلايل تفاوت‌ها در عملکرد سن، قومیت یا جنسیت نبودند بلکه ادراکاتی بودند که حاکی از اهمیت سن یا قومیت در عملکرد بودند. این دو را با هم اشتباه نگیرید. این اعتقاد که قومیت اهمیت دارد با اهمیت واقعی آن متفاوت است.

افزایش تعامل و مشارکت تیمی

افزایش تعامل بین افراد تیمی تأثیر تفکرات کلیشه‌ای را کاهش و کارکرد گروهی را افزایش می‌دهد. همین طور که افراد با هم آشنا می‌شوند، تفکرات کلیشه‌ای جای خود را به دانش صحیح تر از افراد می‌دهد و می‌تواند به کاهش پیش داوری‌ها و افزایش انسجام منجر شود.

افراد مختلف را در جلسات مهم و تعاملات مشارکت دهید. متأسفانه، تنوع، اغلب ما را در تعامل با دیگران دچار مشکل می‌کند و لذا سطح ارتباطات در این گونه موارد در چنین تیم‌هایی به ویژه در ابتدای کار پایین می‌آید.

به علاوه، بر مبنای تجربه گذشته، اعضای تیمی متنوع ممکن است ترس کنار گذاشته شدن از تیم را داشته باشند، لذا مطمئن بودن از اینکه همه اعضای تیم مشارکت داده می‌شوند و تعاملات با همه اعضای گروه امکان دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با در نظر گرفتن این نکته، تلاش کنید که اعضای تیمتان را بهتر بشناسید و تفاوت‌های مهم را شناسایی و آشکار کنید.

نتیجه

سرانجام اینکه، به دنبال مکانیزم‌هایی برای مسئولیت پذیری متقابل باشید. در تیم‌های متنوع همواره این احساس وجود دارد که آورده‌ها و ورودی‌های آنها کافی است، اما بدون هدف مشترک در پیامد، شانس کمی برای دستیابی واقعی به انتظارات بیان شده در مورد تنوع وجود دارد.

مقاله “توجه به اصول مناسب تیمی”

برای دریافت مقاله فوق به صورت فایل WORD و PDF کلیک کنید: