روز معلم بر تلاشگران عرصه آموزش و پرورش گرامی باد.