hiting

سامانه استخدام
برای دریافت دمو

کلیک کنید

سرمایه انسانی چیست؟

اصطلاح سرمایه انسانی به ارزش اقتصادی تجربه و مهارت یک کارمند اشاره دارد. سرمایه انسانی شامل دارایی‌هایی مانند آموزش، کارآموزی، هوش، مهارت‌ها، سلامتی و سایر مواردی است که کارفرمایان برای آن‌ها ارزش قائل هستند مانند وفاداری و وقت شناسی. بنابراین نیروی انسانی یک دارایی یا کیفیت نامشهود است که در ترازنامه شرکت ذکر نشده (و نمی‌توان آن را) فهرست کرد. ارزش سرمایه انسانی در بهره‌وری و سودآوری شرکت مشخص  می‌شود. هر چه شرکت سرمایه‌گذاری بیشتری روی کارمندان خود انجام دهد، شانس بهره‌وری و موفقیت افزایش می‌یابد.

سرمایه انسانی یک دارایی نامشهود است که در ترازنامه شرکت درج نشده است.

سرمایه انسانی شامل ویژگی‌هایی مانند تجربه و مهارت‌های یک کارمند است.

از آنجایی که همه افراد توانایی‌های یکسان ندارند، کارفرمایان می‌توانند سرمایه انسانی را با سرمایه‌گذاری در آموزش، کارورزی و مزایای کارکنان خود بهبود بخشند.

سرمایه انسانی با رشد اقتصادی، بهره‌وری و سودآوری رابطه دارد.

سرمایه انسانی مانند هر دارایی دیگری، در صورت همگام نشدن با فناوری و نوآوری طی دوره‌های طولانی رو به افول رود.

شناخت

شناخت سرمایه انسانی برای یک شرکت بسیار مهم است چون عملکرد یک شرکت به عملکرد افرادش بستگی دارد. سرمایه‌های انسانی توسط بخش منابع انسانی سازمان (HR) مدیریت می‌شود که بر جذب نیروی کار، مدیریت و بهینه سازی نظارت دارد. سایر وظایف مدیر منابع انسانی شامل برنامه‌ریزی و استراتژی نیروی کار، استخدام، آموزش و توسعه کارکنان، و گزارش و تجزیه و تحلیل است. کارفرمایان می‌توانند با سرمایه‌گذاری روی کارمندان، کیفیت آن سرمایه را بهبود بخشند. این سرمایه‌گذاری‌ها برای کارفرمایان و برای کل اقتصاد ارزش اقتصادی زیادی دارد. افزایش مهارت‌ها و دانش کارکنان از طریق آموزش از جمله‌ی این سرمایه‌گذاری‌هاست. این سرمایه‌گذاری‌ها به راحتی قابل محاسبه هستند. HRM می‌توانند کل سود را قبل و بعد از انجام هر سرمایه گذاری محاسبه کنند. نرخ بازگشت سرمایه انسانی(ROI) را می‌توان با تقسیم کل سود شرکت بر سرمایه‌گذاری کلی آن در سرمایه انسانی محاسبه کرد.

رشد اقتصادی

رابطه قوی بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی وجود دارد، به همین دلیل است که می تواند به رونق اقتصاد کمک کند. افراد دارای مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانش‌های متنوع هستند، این رابطه را می‌توان با میزان سرمایه‌گذاری در آموزش افراد انداز‌گیری کرد. دولت‌هایی که از رابطه‌ی بین نیروی انسانی و اقتصاد آگاه هستند، آموزش عالی را با هزینه کم یا بدون هزینه ارائه می‌کنند. سرمایه انسانی به ویژه در اقتصادهای جهانی تمایل به مهاجرت دارد. به همین دلیل است که اغلب جابه جایی از مکان‌های در حال توسعه یا مناطق روستایی به مناطق توسعه یافته‌تر و شهری وجود دارد. برخی از اقتصاددانان به این موضوع لقب فرار مغزها داده‌اند. فرار سرمایه‌های انسانی سبب می‌شود تا برخی از مناطق توسعه نیافته باقی بماند در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته‌تر شوند.

رابطه بین سرمایه انسانی و اقتصاد چیست؟

سرمایه انسانی به اقتصاد اجازه رشد می دهد. هنگامی که افراد در زمینه‌هایی مانند علم، آموزش و مدیریت پیشرفت می‌کنند، منجر به افزایش نوآوری، رفاه اجتماعی، برابری، افزایش بهره‌وری، بهبود نرخ مشارکت می‌شوند که همگی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. افزایش رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت زندگی یک جمعیت می‌شود. مانند هر چیز دیگری، سرمایه انسانی نیز از کاهش ارزش مصون نیست. ارزش نیروی انسانی اغلب با میزان دستمزد یا توانایی ماندن در نیروی کار اندازگیری می‌شود. رایج‌ترین روش‌هایی که می‌تواند باعث کاهش این ارزش شود، عبارتند از: بیکاری، آسیب، زوال ذهنی یا ناتوانی در همگام شدن با نوآوری است. کارمندی را در نظر بگیرید که مهارت تخصصی دارد. اگر دوره طولانی بیکاری را پشت سر بگذارند، ممکن است نتوانند این سطوح تخصص را حفظ کنند. این به این دلیل است که وقتی بالاخره دوباره وارد نیروی کار می شوند، ممکن است مهارت‌های او دیگر مورد تقاضا نباشد.

ریسک سرمایه انسانی چیست؟

ریسک سرمایه انسانی به شکاف بین نیازهای نیروی انسانی یک شرکت یا سازمان و نیروی انسانی موجود نیروی کار آن اشاره دارد. این شکاف می‌تواند یک شرکت را به سمت ناکارآمدی، ناتوانی در دستیابی به اهداف، شهرت ضعیف، اختلاس، ضرر مالی و در نهایت بسته شدن سوق دهد. برای کاهش و حذف ریسک نیروی انسانی، یک سازمان باید نیروی کار خود را آموزش، پرورش و حمایت کنید.

منبع

پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر:

برای دریافت فایل word و pdf این مقاله کلیک کنید: