سرمایه انسانی چیست؟

سرمایه انسانی ‘Human Capital’ مقیاس ارزش اقتصادی مجموعه مهارت کارکنان است. این مقیاس بر مبنای میزان تولید محصول توسط کارگر است، درصورتی که کار همه افراد یکسان باشد. البته در مفهوم سرمایه انسانی این نکته که کار همه کارگرها به یک اندازه نیست و اینکه در کیفیت کار افراد با یکدیگر تفاوت وجود دارد، لحاظ شده است. آموزش، سابقه کاری و مهارت کارکنان برای کارفرما و اقتصاد کل، ارزش اقتصادی دارد.

 

کاهش سرمایه انسانی

اقتصاددانی به نام تئودور شولتز اصطلاح “سرمایه انسانی” را در دهه ۱۹۶۰ اختراع کرد تا منعکس کننده ارزش ظرفیت های انسانی باشد. او معتقد بود سرمایه انسانی مانند هر نوع سرمایه دیگر است؛ این نوع سرمایه گذاری می تواند از طریق آموزش، افزایش مزایایی که منجر به بهبود کیفیت و سطح تولید می شود، شود.

اغلب گفته می شود، پایه و ستون سازمان نیروی کار است. مدیران، کارکنان و کارفرما سرمایه انسانی سازمان را تشکیل می دهند، و هرکدام برای موفقیت سازمان مهم هستند. سرمایه انسانی به طور معمول توسط مدیریت سرمایه انسانی سازمان (HCM) مدیریت می شود، معمولا به عنوان واحد منابع انسانی شناخته می شود. واحد HCM بر کسب و کار نیروی سازمان، مدیریت و بهینه سازی نظارت می کند. وظایف دیگر واحد HCM عبارتند از برنامه ریزی و استراتژی نیروی کار، استخدام، آموزش و توسعه کارکنان و گزارشگری و تجزیه و تحلیل عملکرد.

 

سرمایه انسانی چیست

سرمایه انسانی چیست

تکنیک هایی برای افزایش رضایت کارمندان

احساس رضایت کارکنان با استفاده از راهبردهای موثر سرمایه انسانی در فرهنگ سازمانی ارتقا می یابد. این امر موجب مشارکت موثر کارمندان در سازمان خواهد شد. کارفرما باید شفاف سازی کند!  کارکنان باید حقیقت را در رابطه با عملکرد مالی و عملیات کلی سازمان بدانند. تعادل کار و زندگی برای کارکنان فراهم شود. برای کارفرمایان مهم است که فرهنگ سازمانی به نحوی ارتقاء یابد که در آن کارکنان احساس کنند که زندگی آنها در خارج از شرکت مورد احترام و ارزیابی قرار می گیرد. سازمان هایی که ارتباطات باز دارند، باید در نظر داشته باشند که زمینه های مشترک ایجاد کنند تا کارکنان بتوانند ایده های خود را به اشتراک بگذارند. کارفرمایان باید برای کارکنانی که بر پیشرفت حرفه ای متمرکز هستند، مسیر کار حرفه ای تعیین کند. کارکنان از طریق احساسات سازمانی و همتایانشان، انگیزه می گیرند. این مسئله به سادگی جایزه دادن برای موفقیت کارکنان است.

مدیریت بهتر سرمایه انسانی

در نهایت، هدف سازمان، تولید سود است. شرکت هایی که از ابتکارات سرمایه انسانی استفاده می کنند، از همتایان خود فراتر رفته اند. یک  تحقیق از شرکت مشاوره مدیریت کسب و کار McKinsey & Co Inc نشان می دهد که سازمان های گوناگون قومی بیش از ۳۵ درصد و سازمان های گوناگون جنسیتی بیش از ۱۵ درصد از همتایان خود برتر هستند. سایر مطالعات نشان می دهد که سازمان هایی که بیشتر اعضای هیئت مدیره آن را زنان تشکیل می دهند، از دیگر سازمان ها برترند.

مقاله سرمایه انسانی

مقاله سرمایه انسانی

مقاله سرمایه انسانی

برای دریافت مقاله سرمایه انسانی لینک های زیر را کلیک کنید:

سرمایه انسانی pdf

سرمایه انسانی docx

 


مطالعه این مقاله را به شما توصیه می کنیم:

پیشران های توسعه سرمایه انسانی