لوگوی شرکت هیوندای دست دادن بین مشتری و شرکت رو نشون میده؛
خیلی ها فکر می کنند که لوگو تنها بر گرفته از حرف اول این خودرو (H) است.
منبع: targetmarketing2020@