چگونه برای سنجش وفاداری مشتری نظرسنجی بسازیم؟ تاکنون درباره شاخص خالص مروجان (یعنی ترویج دهندگان) یا NPS  (یعنی Net Promoter Score) شنیده اید؟ آنچه در این مقاله می خوانید درباره NPS و نظرسنجی برای سنجش...

بیشتر