رویای دور برابری – بررسی آمار تبعیض جنسیتی دستمزد

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، زنان 267.6 سال با برابری جنسیتی در فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی فاصله دارند. انجمن در فهرست 156 کشور خود، پیشرفت در کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد را به طرز دردناکی کند می‌داند. در واقع، بر اساس مسیر کنونی، زنان 267.6 سال از برابری جنسیتی در حوزه فرصت و مشارکت اقتصادی و – که شامل دستمزد برابر است- فاصله دارند.

نشانه‌هایی از پیشرفت در پرداخت جنسیتی در حال ظهور است.
بانک جهانی در گزارش زنان، تجارت و قانون 2021 خود، قوانین و مقرراتی را شناسایی می کند که فرصت های اقتصادی زنان را در 190 اقتصاد محدود می کند. در سال 2019-2020، مشخص شد که قوانینی که بر حقوق زنان تأثیر می‌گذارد بیشترین اصلاحات را داشته است. به عنوان مثال، بحرین، مونته نگرو، عربستان سعودی و ویتنام محدودیت‌هایی را برای زنانی که در مشاغلی که قبلا برای زنان خطرناک تلقی می شد، حذف کردند.

اما برابری دستمزد جنسیتی در جهان همچنان یک رویای دور باقی مانده است.

درصد تبعیض جنسیتی دستمزد در برخی کشورها
درصد تبعیض جنسیتی دستمزد در برخی کشورها

بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال 2021 از مجمع جهانی اقتصاد، زنان در سراسر جهان حدود 37 درصد کمتر از مردان در مشاغل مشابه درآمد دارند.

در ادامه این مطلب، به بررسی داده‌های آماری انگلستان در سال 2022 که توسط وب‌سایت Ciphr ارائه شده است می‌پردازیم.

آمار تبعیض جنسیتی دستمزد در انگلستان در سال 2022

طبق آخرین آمارهای اداره آمار ملی درباره‌ی درآمد کارکنان چنین برآورد می‌شود که بسیاری از مشاغل محبوب در بریتانیا دارای تبعیض جنسیتی دستمزد هستند. این داده‌های رسمی توسط Ciphr، ارائه‌دهنده نرم‌افزار منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا دریابند که کدامیک از مشاغل، صنایع و مکان‌های جغرافیایی بیشترین و کم‌ترین تبعیض جنسیتی دستمزد را در سال 2022 دارند.

مشاغل رایج در بریتانیا

تقریباً از بین 10 شغل، 8 شغل (79٪) 50000 نفر یا بیشتر (شامل کارگران تمام وقت و پاره وقت) را تحت استخدام دارند که دارای تبعیض حقوقی جنسیتی به نفع مردان هستند. تنها 2 درصد از این نقش‌های شغلی فاقد شکاف دستمزد گزارش شده‌اند؛ در حالی که تقریباً از هر پنج نفر (19 درصد) یک نفر از تبعیض جنسیتی دستمزد به نفع زنان بهره‌مند است.

چنین به نظر می‌رسد که مشاغلی که تعداد کارمندان بیشتری دارند، شکاف جنسیتی دستمزد بیشتری دارند. در بریتانیا، بیش از هشت شغل از هر 10 شغل (84٪)، که 215000 نفر یا بیشتر در آن مشغول به کار هستند، دارای شکاف جنسیتی دستمزد به نفع مردان هستند؛ از 2/0٪ برای پرستاران تا 9/27٪ برای مدیران مالی و مدیر عامل.

کم شدن تبعیض جنسیتی دستمزد به این معنی است که میانگین نرخ دستمزد ساعتی زنان بیشتر از میانگین نرخ حقوق ساعتی مردان برای این شغل است. تنها 2 درصد از این مشاغل فاقد تبعیض دستمزد گزارش شده‌اند.

 در سال 2022 در بریتانیا، میانگین شکاف جنسیتی دستمزد مشاغل، 9/14 درصد به نفع مردان است. این میزان نسبت به سال 2021 که برابر با 1/15% بوده است اندکی کاهش یافته است. میانگین شکاف جنسیتی دستمزد برای کارگران تمام وقت 3/8 درصد است که نسبت به 7/7 درصد در سال 2021 اندکی افزایش یافته است.

  • حدود 19 میلیون کارگر در بریتانیا در مشاغلی با تبعیض جنسیتی دستمزد 1 درصد یا بیشتر به نفع مردان استخدام شده‌اند.
  • پرستاران، دستیاران فروش و خرده‌فروشی و کارکنان مراقبت و مراقبین خانگی، سه شغل با بیشترین نیروی کار در بریتانیا هستند، که بیش از 2/2 میلیون نفر در سال 2022 در این مشاغل مشغول به کار هستند.
  • میانگین شکاف دستمزد جنسیتی برای پرستاران، دستیاران فروش و خرده‌فروشی، و پرستاران سالمند و افراد کم‌توان و مراقبان خانگی به ترتیب 2/0%، 8/2٪ و 1٪ است.
  • نقش‌های اداری / دفتری نیز بسیار محبوب هستند، با بیش از نیم میلیون (576500) کارگر که حدود 74٪ از آنها زن هستند. در این مشاغل 9/8 درصد شکاف جنسیتی دستمزد به نفع مردان است. بنابراین، زنانی که به اینگونه مشاغل مشغول هستند، معمولاً به ازای هر پوندی که یک مرد به دست می‌آورند، به طور متوسط ​​91p درآمد دارند
  • پنجمین شغل بزرگ، کارگری انبار است؛ با حدود 542000 کارگر (تنها حدود 22٪ از آنها زن هستند) و 7/5٪ شکاف جنسیتی به نفع مردان می‌باشد.
  • صندوق‌داران خرده‌فروشی و اپراتورهای تسویه‌حساب در فروشگاه‌ها تنها مشاغلی هستند که بیش از 215000 کارمند دارند و هیچ تبعی جنسیتی در دستمزد برای سال 2022 در آنها گزارش نشده است.
  • اکثر مشاغل (77 درصد) با بیش از 215000 کارمند، نسبت به سال 2021 دارای شکاف حقوق کم‌تری (به نفع مردان) هستند.

تبعیض جنسیتی دستمزد در 25 شغل با بیشترین کارمند در بریتانیا:

جدول مقایسه میانگین شکاف جنسیتی دستمزد در سال‌های 2021 و 2022
داده‌های شکاف جنسیتی دستمزد ONS در بریتانیا در سال 2022 شامل 412 شغل در مجموع است (با این حال، برآوردها برای 82 مورد از این مشاغل غیرقابل اعتماد در نظر گرفته می‌شوند). از 330 شغل باقی مانده با برآوردهای قابل اعتماد: 6/77 % درصد دارای شکاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان، 2/21 % درصد دارای شکاف جنسیتی به نفع زنان و 2/21 % درصد فاقد شکاف دستمزد جنسیتی هستند.
فقط با نگاهی به داده‌های شکاف دستمزد جنسیتی برای کارگران تمام وقت (با حذف تخمین‌های غیرقابل اعتماد): 3/87 درصد دارای شکاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان، 20.7 درصد دارای شکاف جنسیتی به نفع زنان و 1 درصد درصد فاقد شکاف دستمزد جنسیتی هستند.
برای کارگران پاره وقت (با حذف تخمین‌های غیرقابل اعتماد): 48٪ دارای شکاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان، 1/49٪ دارای شکاف دستمزد جنسیتی به نفع زنان، و 9/2٪ بدون شکاف جنسیتی دستمزد هستند.

مشاغل زن‌محور با بیشترین تبعیض جنسیتی حقوق و دستمزد

Ciphr داده‌های شکاف دستمزد جنسیتی در سال 2022 را بررسی کرد تا دریابد که آیا مشاغلی که تعداد کارمندان زن بیشتری نسبت به کارمندان مرد دارند، دارای شکاف جنسیتی دستمزد گسترده هستند یا خیر. بر اساس یافته‌ها، بسیاری از مشاغل زن‌محور (که بیش از 60 درصد از کارگران در این نقش‌ها زن هستند) در بریتانیا دارای شکاف حقوقی جنسیتی هستند.

دو سوم (65٪) مشاغل زن محور که 50000 کارگر یا بیشتر را استخدام می‌کنند، دارای شکاف حقوقی جنسیتی به نفع مردان هستند. تنها 2 درصد از این افراد هیچ شکاف دستمزد گزارش شده‌ای ندارند، در حالی که یک سوم (33 درصد) به نفع زنان شکاف دستمزد جنسیتی دارند.

همه کارگران

72 درصد از مشاغل زن محور که بیش از 100000 نفر را در بریتانیا استخدام می‌کنند، دارای شکاف جنسیتی در دستمزد به نفع مردان هستند.

برخی از مشاغلی که بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد را دارند، شامل مدیران عامل و مدیران کارکردی و متخصصان حقوقی (به ترتیب 3/21 و 8/16 درصد) است.

مدیران ادارات و مشاغل اداری دولت محلی به ترتیب 5/12 درصد و 1/12 درصد شکاف دستمزدی دارند.

حدود 74 درصد از کارگران در نقش های اداری / دفتری (سایر مشاغل اداری n.e.c.) زن هستند. این شغل 9/8 درصد اختلاف جنسیتی دستمزد به نفع مردان دارد.

کارگرانی که به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند

متخصصان مرتبط با کسب و کار n.e.c  از مشاغل زن محور با بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد برای کارگران تمام وقت به نفع مردان، هستند. (از جمله تحلیلگران سیستم‌های تجاری، دستیاران برنامه‌ریزی و هماهنگ کننده‌های پروژه). زنانی که دارای این شغل را در بریتانیا هستند معمولاً به ازای هر پوندی که یک مرد به دست می‌آورند، به طور متوسط ​​​​75p درآمد دارند.

میانگین شکاف‌های حقوقی جنسیتی برای متخصصان حقوقی تمام وقت، مأموران سازمان‌های غیردولتی و سایر متخصصان بهداشت و درمان n.e.c.  (شامل متخصصان تغذیه، فیزیولوژیست، دانشمند مراقبت‌های بهداشتی و کارکنان بهداشت روان) به ترتیب 1/18٪، 6/14٪ و 7/11٪ هستند.

حدود 67 درصد از 385400 کارگر تمام وقت در نقش‌های اداری / دفتری زن هستند. این شغل 7/10 درصد اختلاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان دارد.

شغل زن محور با پنجمین شکاف دستمزد جنسیتی (4/10 درصد به نفع مردان) مدیران اداری است. بنابراین، زنانی که این کار را انجام می‌دهند معمولاً به ازای هر پوندی که یک مرد به دست می‌آورند، به طور متوسط ​​90p کسب می‌کنند.

برخی از مشاغل تحت سلطه زنان که حقوق بیشتری به زنان نسبت به مردان می‌دهند (یعنی شکاف جنسیتی در دستمزد به نفع زنان است) شامل حرفه‌ی معلمان مدارس استثنایی، متخصصان منابع انسانی و رابط‌های صنعتی و مدیران فروش است.

مشاغل / نقش‌های شغلی با نسبت متعادل از مردان و زنان

شکاف جنسیتی دستمزد همچنین برای بسیاری از مشاغل تمام وقت که تعداد کارمندان زن و مرد در آن تقریباً برابر است (در هر صورت 5٪) وجود دارد.

محققان Ciphr داده‌های شکاف جنسیتی دستمزد را برای مشاغل با حدود 45 تا 55 درصد کارمندان مرد و زن و کل نیروی کار 50000 یا بیشتر مقایسه کردند. آنها دریافتند که بیش از دو سوم (68٪) از این مشاغل دارای شکاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان و نزدیک به یک سوم (32٪) به نفع زنان دارای شکاف دستمزد جنسیتی هستند.

میانگین شکاف دستمزد جنسیتی برای پزشکان عمومی در بریتانیا (شامل پزشک بیمارستان، پزشک عمومی، پزشک معالج و پزشک) 6/11 درصد به نفع مردان است.

بیش از 101000 نفر در مشاغل اداری دولتی محلی تمام وقت مشغول به کار هستند. 9/11 درصد شکاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان دارد.

مشاغلی که کمترین شکاف جنسیتی دستمزد را دارند (نزدیک به صفر) مدیران پذیرایی و بار، دستیاران آشپزخانه و پذیرایی، و خریداران و افسران تدارکات هستند. آنها اختلاف دستمزد جنسیتی در حدود 1٪ – به نفع زنان دارند.

مشاغلی با اندکی کمتر از 50000 کارمند تمام وقت (با حدود 45-55٪ کارگر زن و مرد) شامل کارمندان بانک و اداره پست، کارشناسان مالیات، و دبیران و مدیران است. هر سه دارای شکاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان هستند: به ترتیب 7/7٪، 4٪ و 9/12٪.

مشاغلمیانگین شکاف دستمزد جنسیتی برای کارگران تمام وقت
پزشکان عمومی6/11 %
مشاغل اداری دولت محلی9/10 %
سایر مربیان حرفه ای و صنعتی8/8 %
مدیران بازاریابی و بازرگانی4/8 %
متخصصان علوم طبیعی و اجتماعی n.e.c. (شامل محقق دانشگاه، مسئول علمی، محقق و دانشمند)4/8 %
کارمندان و دستیاران بازنشستگی و بیمه2/8 %
مشاغل فرآیند نظافت صنعتی4/6 %
وکلا و مشاوران1/5 %
دستیاران فروش و خرده فروشی9/4 %
ناظران فروش – خرده فروشی و عمده فروشی8/4 %
متخصصان تجاری، تحقیقاتی و اداری5/6 %
متخصصین همکار بازاریابی9/2 %
صندوقداران خرده فروشی و اپراتورهای تسویه حساب0/2 %
مدیران کترینگ و بار6/0% –
دستیاران آشپزخانه و پذیرایی0/1 %-
مسئول خرید و تدارکات1/1 % –
متخصصین حقوقی n.e.c. (شامل مشاور حقوقی، وکیل، منشی قاضی، سردفتر اسناد رسمی و حقوقی)6/4 %-
مشاغل مرکز تماس و کارشناس تماس1/5 % –
تهیه کنندگان و کارگردانان و هنرمندان1/9 % –

ارتباط تبعیض جنسیتی حقوق با افزایش سن

بر اساس ONS، شکاف جنسیتی دستمزد به نفع مردان برای کارمندان بالای 40 سال بیشتر از افراد زیر 40 سال است.

برای نشان دادن تفاوت در شکاف دستمزد جنسیتی بین گروه‌های سنی مختلف، Ciphr نموداری را ایجاد کرد که نشان می‌دهد چگونه شکاف دستمزد جنسیتی برای کارگران 18 تا 39 ساله و افراد بالای 40 سال در سراسر بریتانیا تغییر می‌کند.

توجه: داده‌های جغرافیایی نشان داده شده در بالا برای کارکنان تمام وقت و بر اساس محل کار (نه بر اساس محل سکونت) است. میانگین شکاف جنسیتی دستمزد برای گروه‌های سنی 18-21، 22-29، 30-39 سال (با وزن برابر) برای ایجاد نتایج 18-39 سال و میانگین شکاف جنسیتی برای 40-49، 50-59 سال میانگین گیری شد. و گروه های سنی 60+ (با وزن برابر) برای ایجاد نتایج 40+ سال میانگین گیری شدند.

ارتباط تبعیض جنسیتی حقوق با افزایش سن

تبعیض جنسیتی دستمزد بر اساس سن و گروه شغلی

بر اساس ارقام ONS، شکاف جنسیتی دستمزد برای کارگران تمام وقت از 2/3 درصد برای افراد 30 ساله به.9/10 درصد برای افراد در چهل‌سالگی (و همچنان برای افراد بالای 50 سال بالاتر است) افزایش می‌یابد.

داده‌های گروه‌های شغلی که بیش از یک میلیون نفر یا بیشتر نیروی کار دارند، افزایش شکاف دستمزد مشابه‍ی را نشان می‌دهد. برای مثال، شکاف دستمزد جنسیتی برای متخصصان مشاغل و خدمات عمومی، از 7/7 درصد برای کارگران 30-39 ساله به 2/15درصد برای افراد 40-49 ساله افزایش می‌یابد. در حالی که شکاف دستمزد جنسیتی برای متخصصان علوم، مهندسی و فناوری (STEM) در بیست سالگی 3/2٪ است، در سی‌سالگی آنها 3/8٪ و تا چهل‌سالگی آنها 2/12٪ است.

کدام مشاغل بیشترین تبعیض جنسیتی دستمزد را به نفع مردان دارند؟

با نگاهی به داده‌ها بر اساس اختلاف دستمزد و نه تعداد کارمندان، مشاغل بسیاری وجود دارد – که بخش‌های متعددی را در بر می‌گیرد – با شکاف‌های جنسیتی دستمزد برای کارگران تمام‌وقت بسیار بیشتر از میانگین 3/8 درصدی بریتانیا.

سه شغل برتر در بریتانیا با بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد به نفع مردان شامل روانشناسان بالینی (37.4٪)، تکنسین‌های وسایل نقلیه، مکانیک و برق (1/34 %) و کتابداران (9/29 %) هستند.

نمودار میانگین تبعیض جنسیتی دستمزد کارگران تمام وقت

مشاغل/نقش‌های شغلی، با گسترده‌ترین تبعیض جنسیتی دستمزد به نفع زنان در سال 2022

پنج شغل تمام وقت با بیشترین شکاف دستمزد جنسیتی به نفع زنان شامل سایر رانندگان و اپراتورهای حمل و نقل n.e.c است. – از جمله کارگر حمل و نقل، بازرس اتوبوس و دستیار بندر (2/51 % -)، منشی های پزشکی (23% -)، نقشه برداران مجاز (4/20 % -)،  حرفه معلمی آموزش با نیازهای ویژه (6/18 % -)  و عاملان نیروگاه انرژی (5/12 % -).

گزارش شده است که فقط مشاغل اداری دولتی ملی، رانندگان قطار و تراموا و دستیاران پشتیبانی آموزشی هیچ شکاف جنسیتی در دستمزد (برای کارگران تمام وقت) در سال 2022 ندارند.

نمودار آماری نقش‌های شغلی، با گسترده‌ترین تبعیض جنسیتی دستمزد به نفع زنان در سال 2022

کدام صنایع در بریتانیا بیشترین تبعیض جنسیتی دستمزد را برای کارگران تمام وقت دارند؟

با توجه به داده‌های دفتر ملی آمار، متوسط ​​دستمزد سالانه برای کارگرانی که به صورت تمام وقت در بریتانیا مشغول به کار هستند، با 7/5 درصد افزایش به 33000 پوند در سال 2022 رسیده است. متوسط ​​دستمزد هفتگی 640 پوند و متوسط ​​نرخ ساعتی 37/16 پوند است.

پردرآمدترین صنعت برای کارگران تمام وقت در سال 2022، تامین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع با میانگین حقوق 45770 پوند در سال است. شکاف جنسیتی دستمزد آن به نفع مردان 2/24 درصد است.

کارگران شاغل در فعالیت‌های مالی و بیمه به طور متوسط ​​سالانه 43710 پوند حقوق می‌گرفتند. شکاف دستمزد جنسیتی به نفع مردان 4/25 درصد است.

سومین بخش پردرآمد، اطلاعات و ارتباطات، با میانگین حقوق 42071 پوند، در سال  2022 است. شکاف جنسیتی دستمزد به نفع مردان3/14 % است.

کمترین درآمد در سال 2022، به طور متوسط، کسانی بودند که در صنعت اقامت و خدمات غذایی کار می‌کردند (شکاف جنسیتی دستمزد به نفع مردان6/1 %  است). میانگین حقوق آنها 22964 پوند حدود دو سوم میانگین حقوق انگلستان بود.

آمار میانگین شکاف دستمزد جنسیتی برای کارگران تمام وقت و متوسط حقوق سالانه کارگران تمام وقت

شما می‌توانید جدیدترین مطالب و مقالات را در زمینه مدیریت منابع انسانی، در وبلاگ سنجمان بخوانید.