مقدمه

در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص‌های تاثیر گذار بر جوامع، عنصر مدیریت/ رهبری است، که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می شود. رهبری یکی از مفاهیم بنیادین اداره جامعه بوده و با تحولات اجتماعی همراه است.

بدون رهبری پیش بردن اهداف اجتماعی و رسیدن به نتیجه مطلوب یا ممکن نبوده و یا بسیار دشوار خواهد بود.

 • رهبران سازمان تأثیر عمیقی بر عملکرد و انعطاف پذیری شرکت شما دارند و با این وجود، هنوز هم عادی است که سازمان‌ها از روش ذهنی و اغلب بدخواهانه در انتخاب و توسعه آنها استفاده می‌کنند.

چگونه رهبری را موثر کنیم؟

هدف و استراتژی سازمان خود را مشخص کنید، سپس مدل عملیاتی خود را در اطراف آنها همسو کنید.

دلیل شکست اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی با “چرا” شرکت و یا سازمان شما آغاز می‌شود. متأسفانه، سازمان‌ها اغلب در این هدف اساسی شکست می‌خورند، زیرا:

 • تقریباً 60٪ از کارمندان نمی‌دانند سازمان آنها به چه معنی است!

از آنجا که اهداف اکثر سازمان‌ها روشن و مشخص نیست، بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که الزامات و مدل‌های عملیاتی ناهماهنگ هستند و نمی‌توانند نتایج مطلوب ارائه دهند.

قبل از ایجاد یک استراتژی سازمانی، ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم تا هدف خود را متبلور و بررسی کنند که هدف، فرهنگ و استراتژی آنها چگونه مدل عملیاتی آنها به طور موثر ترجمه می‌شود.

سپس، ما به آنها کمک می‌کنیم که افراد، فرایندها و ساختار مناسب را برای دستیابی به اهداف سازمانی و رهبری قرار دهند.

اهمیت رهبری در سازمان

رهبری در کسب‌ وکار فرایندی سازمانی است که در آن مردمی با دریافت کمک و حمایت دیگر افراد سازمان، مجموعه را به سوی تحقق هدفی مشترک پیش می‌برد.

دستیابی به اثربخشی سازمانی

 • پالایش یا تعریف مجدد هدف سازمان شما
 • تجزیه و تحلیل استراتژی سازمانی شما و ایجاد همسویی فرهنگی با آن در تمام سطوح
 • بهینه سازی عملکرد فردی و تیمی برای ارائه استراتژی
 • ارائه بنیادی مستحکم از ساختار، سیستم‌ها و فرایندهایی که اجرای را پشتیبانی و پایدار می‌کند

رهبران خوب چه کسانی هستند؟

رهبران خوب کسانی هستند که از فرصت‌های بالقوه آگاه هستند و از آنها برای سود شرکت و کارمندان بهره می‌برند. به عبارت دیگر، پیش قدم باشید. منتظر اتفاقات نمانید. در عوض، آنها را پیش بینی کنید و در صورت بروز مشکلی به تیم سازمان خود کمک کنید تا آماده باشند.

اگر شما یک رهبر هستید و یک کارمند مشکلی را به ذهن شما خطور می‌کند، به آنها کمک کنید تا علت را تشخیص دهند و اقدامات پیشگیرانه را برای اطمینان از تأثیر منفی آن بر کارمندان، شرکت و مشتریان انجام دهند.

سبک‌های رهبری در سازمان‌ها

پژوهش جدید بر روی نمونه‌ی تصادفی شامل ۳۸۷۱ مدیر اجرایی انتخاب شده از بین ۲۰ هزار مدیر اجرایی در سراسر جهان بیشتر رموز رهبری اثربخش را مشخص کرده است.

این پژوهش شش سبک رهبری متمایز را کشف کرده است که هر کدام از سبک‌ها، از مؤلفه‌های مختلف هوش هیجانی سرچشمه می‌گیرند.

این 6 سبک عبارتند از:

 1. رهبر پیشتاز
 2. رهبر اقتدارگر
 3. رهبر پیوندجویانه
 4. رهبر آماده‌ساز
 5. رهبر اجبارگر
 6. رهبر دموکراتیک
 7. مهم‌ترین نکته در این سبک‌ها این است که این پژوهش نشان می‌دهد، رهبرانی که بهترین نتایج را کسب می‌کنند، فقط از یک سبک رهبری ثابت استفاده نمی‌کنند.

مقاله “بهبود رهبری در سازمان”

برای دریافت مقاله فوق به صورت فایل WORD و PDF کلیک کنید: