توسعه رهبری یعنی چه؟

توسعه رهبری به فعالیت‌هایی (رسمی یا غیررسمی) گفته می‌شود که مهارت‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌های رهبران را افزایش می‌دهد.

برنامه‌هایی که این نوع فعالیت‌ها را ارائه می‌دهند دارای دامنه قیمت و سبک آموزشی متفاوتی هستند که معمولاً در زمینه‌ی مربی گری و راهنمایی است.

هدف توسعه رهبری

هدف این است که رهبرانی با توانایی بالا برای تصدی سمت‌های ارشد در آینده ایجاد کنید.

طبق گفته بالدوین و فورد (1988)، موفقیت توسعه رهبری به شدت تحت تأثیر کیفیت برنامه، سطح پشتیبانی و پذیرش از مافوق و ویژگی‌هایش قرار دارد.
سبک یادگیری فرد در حال توسعه.

تفاوت توسعه رهبر و رهبری

برخی از کارشناسان بین توسعه رهبری و توسعه رهبر تفاوت قائل می‌شوند، اولی هنگام مراجعه به برنامه‌های توسعه با تمرکز بر رهبری جمعی در یک سازمان و دومی بر روی افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

توسعه رهبری یک فرایند معمول در برنامه ریزی جانشینی است، که هدف آن تولید رهبران با توانایی بالا برای تصاحب پست های ارشد است.

افراد با عملکرد بالا معمولاً برای این برنامه‌های توسعه رهبری مشخص می‌شوند، که ممکن است طولانی تر و گسترده تر از برنامه‌هایی باشد که روی اهداف نهایی دقیق تر متمرکز هستند.

‎چرا توسعه رهبری مهم است؟

توسعه رهبري از طرق مختلفي براي سازمان سودمند است.
‎1. نتایج کسب و کار بهتری را به همراه دارد
‎از جمله عملکرد مالی بالاتر و موفقیت بیشتر در بخش هایی که توسط رهبران ماهر هدایت می شوند.
‎2. رهبران ماهر چابك ترند
‎سازمانی با رهبران توانمند می تواند در فضای پیچیده تجارت امروز حرکت کند و مشکلات را به سرعت و به طور موثر حل نماید.
‎3. رهبری خوب باعث ایجاد نوآوری می شود
‎نیروی های کار از رهبران موثر الهام می گیرند تا چشم انداز بیشتری را باور و برای آن کار کنند.
‎بیشتر بخوانید: روش های توسعه کارکنان
‎4- رهبران ماهر کارمندان را جذب و نگه می دارند
‎رهبری خوب می تواند باعث جذب بیشتر پرسنل و کاهش گردش مالی شود. یک رهبر عالی، کارمندان جدید با استعداد را جذب می کند و قادر خواهد بود کارمندان خود را حفظ کند که منجر به رضایت بیشتر در کار می شود.
‎5- تعامل کارکنان را بهبود می بخشد
‎بیش از نیمی از کارگران آمریکایی از کار خود بی بهره هستند. نتایج نشانگر آن است  كه رهبری كه می داند چگونه مشاركت در تیم ها را با استفاده از هدف و شناخت افزایش دهد، سبب افزایش سودآوری در یك سازمان می شود.
‎6. ارتباطات داخل و خارج سازمان را بهبود می بخشد
‎ارتباط خوب می تواند یک شرکت را ایجاد یا از بین ببرد. اگر رهبران یک شرکت ارتباطات موثر را در اولویت قرار دهند، این امر منجر به افزایش بهره وری، سرعت بهتر اجرای وظایف و فرهنگ سازمانی مثبت تر می شود.
‎7. حفظ مشتری را بهبود می بخشد
‎هنگامی که رهبران  در توسعه کارمندان موثر باشند، مشتریان وفادارتر خواهند بود. چرا که کارمندان در ارتباط بیشتری با مشتریان هستند.
‎8- وفاداری کارمندان را افزایش می دهد
‎توسعه رهبری داخلی، کارکنان را وفادار می کند، زیرا نشان می دهد فرصت های رشد برای آنها فراهم است. همچنین ارزان تر است و به زمان کمتری نسبت به یافتن، استخدام و آموزش رهبران از خارج نیاز دارد.
‎9. استراتژی مناسب توسعه رهبری به استراتژی تجارت دامن می زند
‎یک استراتژی توسعه رهبری که به درستی توسعه یافته است، ابزاری ارزشمند برای هدایت و دستیابی به استراتژی تجاری سازمان است. با اختصاص وقت برای درک آنچه سازمان شما از رهبران خود انتظار دارد، استراتژی کسب و کار را  بهتر درک خواهید کرد.

این دو استراتژی دست به دست هم می دهند و توسعه یکی به دستیابی به دیگری کمک می کند. نوع صنعت مهم نیست، هر سازمانی می تواند از طریق توسعه مهارت های رهبری از درون سازمان خود و اولویت قرار دادن رهبری در فرهنگ شرکت خود بهره مند شود.