مقدمه

رهبرانی که در محيط کارشان فرهنگ گفت وگو کردن را پایه ریزی می‌کنند، کارمندانشان بایاس‌ها را تا ۸۷ درصد کمتر احساس می‌کنند. در این مقاله سعی بر این شده است تا راهکارهای برطرف کردن خطاهای ناشی از بایاس بررسی شود.

7 راهکار رفع خطاهای ناشی از بایاس

1) وسیع کردن دامنه ارتباطی در محیط کار

وقتی که در محیط کار، شما با افرادی با تحصیلات، قومیت، ملیت و به طور کلی با طرز نگاه‌های مختلفی در ارتباط هستید بخش زیادی از این خطاها کاهش پیدا می‌کنند.

در چنین محیط‌هایی از جنبه‌ها و زوایای مختلفی به مسائل نگاه می‌شود که می‌تواند در کاهش این خطاها موثر باشد.

2) آرام تر حرکت کن

به طور میانگین مغز ما ۴۰ موضوع و مسئله را می‌تواند به صورت آگاهانه در یک ثانیه بررسی کند. اما حدودا ۱۱ میلیون پروسه مغزی در پشت صحنه مغز در حال فعالیت هست.

به همین دلیل وقتی که شما با عجله و بدون بررسی کامل و یا تامل کافی نسبت به گرفتن یک تصمیم اقدام می‌کنید احتمال خطا را افزایش داده‌اید.

3) از “استخدام کور” استفاده کنید

سعی کنید در مرحله تصمیم گیری و انتخاب افراد اطلاعاتی که به وضعیت فرد در محیط کار مربوط نیستند را از پروسه حذف کنید.

به عنوان مثال اسم یک فرد یا محل تولد یک فرد ارتباط مستقیمی به وضعیت عملکردی او نخواهد داشت پس می‌توان آنها را از پروسه‌ی تصمیم گیری حذف کرد.

4) آگهی‌های شغلی جنسیت زده را کنار بگذارید

در آگهی‌های شغلی می‌توانید از کلمات یا متونی استفاده کنید که به جنسیت‌های مختلف این فرصت را بدهد که آگهی شغلی شما را بررسی کنند. در این صورت افرادی که برای یک شغل درخواست خواهند داد در هنگام خواندن آگهی شما گرفتار این خطای بایاس ذهنی نخواهند شد.

  • در بسیاری از متون آگهی‌های استخدام به طور غیرمستقیم کلماتی به کار برده می‌شود که تمایل به یک جنسیت را نشان می‌دهد.

5) استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی

این خطاهای بایاس معمولا مربوط به خطاهای انسانی هستند. در مواردی که بسیاری از بررسی‌ها نیازی به توجه خاص انسانی ندارند، می‌توان از تکنولوژی و دستاوردهای آن استفاده کرد.

6) بر رشد و آموزش سرمایه گذاری کنید

معمولا این بایاس‌ها و خطاهای ناشی از بایاس‌ها با آموزش و بررسی صحیح برطرف می‌شوند. لازم است که این آموزش‌ها به صورت مداوم و در شرایط مختلف داده شود تا تاثیرگذاری آن تثبیت شود. در این صورت می‌توان فرآیندها و سازمان‌هایی را طراحی کرد که خطاها بایاسی در آن کمتر باشد.

7) مسئولیت بایاس‌هایتان را بر عهده بگیرید

بایاس‌ها در همه انسان ها وجود دارد. این سیستم ذهن که می تواند مثبت یا منفی باشد، باید درک شود و راهکارهایی برای کاهش خطاهای آن و همینطور استفاده از بخش‌های مثبت آن کشف کرد.خودشناسی و همینطور خودآگاهی نسبت به روند استدلالی و منطقی خود باعث می‌شود که بخشی از این خطاها کاهش پیدا کنند.

به طور خلاصه ما دائما باید تلاش کنیم که پیش فرض‌های ذهنی‌مان را مرور کنیم که مبادا از سیستم ذهنی ما خطا صادر شده باشد.

مقاله “بایاس یا سوگیری‌ شناختی چیست؟”

برای دریافت مقاله فوق به صورت فایل WORD و PDF کلیک کنید:

مقاله مرتبط: بایاس‌ یا سوگیری‌ شناختی چیست؟