سرپرستان چه کسانی هستند؟

سرپرستان افرادی هستند که فعالیت گروهی از کارکنان را که در یک واحد از سازمان مشغول فعالیت‌های مرتبط هستند، عهده دار و هماهنگ می‌کند.

سرپرست یک مدیر خط مقدم است و وظیفه دارد کارمندان غیرموظف را برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده توسط مدیریت به عهده بگیرد.

  • یک سرپرست نیز بعضاً بعنوان سرپرست خط مقدم فراخوانده می‌شود زیرا وی اولین رابط بین مدیریت و کارمندان غیرموظف است.

وظایف سرپرست

وظیفه اصلی یک سرپرست نظارت است که به عنوان راهنما، راهنمایی، نظارت و مشاهده کارکنان در حین انجام وظایف خود در سازمان تعریف می‌شود. کلمه نظارت ترکیبی از دو کلمه است ، یعنی نظارت که در آن super به معنی بیش از حد و بالاتر و بینایی به معنی دیدن است.

بنابراین، نظارت به معنای دیدن فعالیت های کارمندان از بالا و بالاتر است. سرپرستان عضو مدیریت هستند و از این رو آنها در خط مقدم نیز چهار عملکرد مدیریتی یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل را انجام می‌دهند.

یک ناظر بر کار کارمندان غیرموظف در سطح عملیاتی سازمان برنامه ریزی، هدایت، ایجاد انگیزه و نظارت می‌کند.

سرپرستان، مدیران سطح اول هستند، زیرا آنها فقط کارمندان غیر اجرایی دارند که به آنها گزارش می‌دهند. ناظران همچنین وقتی بر ترکیبی از سایر سرپرستان و کارمندان غیر اجرایی نظارت می‌کنند، می‌توانند ناظر سطح دوم باشند.

نقش سرپرستان

سرپرستان برای تیم خود رهبر هستند. آنها نقش بسیار مهمی در عملکرد سازمان دارند. تفکر و عملکرد آنها حرفه‌ای و منظم است. آنها باید رویکرد مثبتی به محیط کار داشته باشند. آنها باید به روشی سیستماتیک فکر کنند.

آنها باید به جای انفعالی، به کار نزدیک شوند. آنها ملزم به قبول مسئولیت اتفاقات بهتر سازمان هستند.

کارمندان غیر اجرایی به عنوان سرپرست

کارمندان غیر اجرایی که به سمت‌های سرپرست منتقل می‌شوند، وظایف خود را از کسانی که فقط دنبال کردن دستورات هستند، به کارهایی که نیاز به تعیین تکالیف، کمک به دیگران در حل مشکلات و تصمیم گیری دارند تغییر دهند. آنها باید به طور فزاینده‌ای از مشارکت خود در یک سیستم پیچیده از فعالیت‌های سازمانی آگاه شوند و طبق آن رفتار کنند.

ناظران باید درک کنند بسیاری از عوامل موجود در حوزه های نفوذ خود و از این حساسیت، انعطاف پذیری بسیار ارزشمندی دارند.

این امر آنها را قادر می‌سازد برای هر موقعیتی که با آن روبرو هستند کارهای درست را در زمان مناسب انجام دهند.

سخن آخر

سرپرستان از آنجا که نقش محوری دارند، در ساختار سازمان جایگاه مهمی را اشغال می‌کنند. آنها کارمندان را به مدیریت و بالعکس متصل می‌کنند و از این رو به کانال اصلی جریان اطلاعات در داخل سازمان تبدیل می‌شوند.

از بالا به پایین، مدیریت اهداف و ارزش‌های خود را از طریق سرپرستان ارائه می‌دهد که می‌توانند به بهترین وجه برای کارمندان توضیح دهند که اینها به چه معناست و چگونه ممکن است بر کارکنان تأثیر بگذارد.

از پایین، ناظران خط مقدم اطمینان حاصل می‌کنند که صدای کارمندان شنیده می‌شود، به نگرانی‌های آنها گوش می‌دهند و به آنها پاسخ می‌دهند و این بازخورد را به مدیریت منتقل می‌کنند.

مقاله “سرپرستان و نقش آنها در سازمان”

برای دریافت مقاله فوق به صورت فایل WORD و PDF کلیک کنید: