با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان، امام علی(ع) ، در مناجات شبانه شبهای قدر التماس دعا داریم.