فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.