نظرسنجی _بخش چهارم_قابلیت اعتماد و اعتبار

قابليت اعتماد (پايايي يا Reliability)  و همچنين اعتبار (روايي يا Validity) نظرسنجی يا هر ابزار اندازه گيري دیگر، از موضوعات بااهمیت در جمع آوري اطلاعات و مشاهدات مي‌باشد كه دقت و توجه به این موضوعات نتایج دقیق تری ارائه می دهد.

قابلیت اعتماد:

قابلیت اطمینان به این معنی است که اگر سوالات یک نظرسنجی را بارها و بارها در جمعیت هدف ارزیابی کنیم، در نهایت نتیجه یکسانی داشته باشیم. به عبارتی، هر سوال برای همه شرکت کنندگان  یک معنی واحد را تداعی می کند. قابلیت اطمینان نشان دهنده طراحی دقیق و مناسب سوالات است.

لازم به ذكر است كه قابليت اعتماد در يك آزمون مي‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد روش های مختلفي به كار برده مي‌شود. مثل:

الف) اجراي دوباره (روش بازآزمايي)

ب) روش موازي (همتا)

ج) روش تصنيف (دو نيمه كردن)

د) روش كودر- ريچاردسون

اعتبار:

اعتبار مشخص می کند تا چه میزان یک سوال نظرسنجی ویژگی که قصد اندازه گیری آن را دارد، می سنجد. برای اطمینان از دقت باید اعتبار را در نظر بگیریم. با تغییر جمعیت هدف، لازم است اعتبار نظرسنجی یا ابزار اندازه گیری مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

دریافت فایل: ۴- روایی و پایایی

الهه مهاجر

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پایایی و روایی لینک ادامه مطلب را کلیک کنید:

VALIDITY AND RELIABILITY

https://www.relevantinsights.com/validity-and-reliability