hiting

سازمان خود را دقیق ارزیابی کنید
ارزیابی 360 درجه
مدیریت اهداف و عملکرد
کارنامه زیبا و کاربردی

ارزیابی خود را شروع کنید

سطح اطمینان 95 درصد

احتمالا بارها و بارها در مقالات و پژوهش های مختلف، اینفوگرافی ها، اینترنت و گزارش های آماری با کلمه سطح اطمینان روبه رو شده اید. برای مثال، یک نظرسنجی ممکن است در نتایج خود سطح اطمینان را 95 درصد گزارش کند. دقیقا منظور سطح اطمینان چیست؟ در نگاه اول ممکن است فکر کنید که دقت این نظرسنجی 95 درصد است. این تعریف تا حدی درست است. اما مطابق تمام تعاریف آماری این تنها جزئی از تعریف عمومی سطح اطمینان است.

در سطح اطمینان 95 درصد از هر 20 نمونه 19 نمونه پارامتر اصلی جامعه را شامل می شود.

در سطح اطمینان 95 درصد از هر 20 نمونه 19 نمونه پارامتر اصلی جامعه را شامل می شود.

 .

سطح اطمینان در آمار

در فرآیند  نمونه گیری نظرسنجی، از جمعیت واحد، می توان نمونه های تصادفی مختلفی گرفت. که در نتیجه، از هر نمونه، یک فاصله اطمینان برای برآورد پارامتر اصلی جامعه حاصل می شود. برخی از این فاصله اطمینان های حاصله پارامتر اصلی جامعه را شامل می شوند و برخی از این ها شامل نمی شوند.

.

سطح اطمینان (confidence level) یا (CL) درصد تمام فاصله اطمینان هایی است که شامل پارامتر اصلی جامعه می شوند. برای مثال، همه نمونه های ممکنی که از یک جامعه مشخص می توان گرفت را در نظر بگیرید. و برای هر نمونه یک فاصله اطمینان محاسبه کنید. یک سطح اطمینان 95% مشخص می کند که 95 درصد از فاصله اطمینان ها مقدار اصلی پارامتر جامعه را شامل می شوند.

سطح اطمینان

سطح اطمینان

.

جدول سطح اطمینان

ضریب اطمینان (1 – α) سطح اطمینان (1 – α * 100%)
0.90 90 %
0.95 95 %
0.99 99 %

.

عواملی که بر سطح اطمینان تاثیر می گذارد

حجم جمعیت :

حجم جمعیت معمولا  تاثیر نمی گذارد. البته وقتی یک جمعیت معلوم و کوچک را بررسی می کنیم حجم جمعیت می تواند بر سطح اطمینان تاثیرگذار باشد.

.

حجم نمونه:

در نمونه های کوچکتر، احتمالا کمتر اطمینان دارید که نتایج مقدار پارامتر اصلی جامعه را شامل می شود.

.

درصد:

پاسخ با درصد بیشتر، دقت بالاتری دارد. برای مثال، اگر 99 درصد به موضوعی خاص رای دهند، احتمال خطا کم است. با این حال اگر 49.9 درصد به “A” و 50.1 درصد است “مخالف A” رای دهند، احتمال خطا بیشتر می شود.

سطح اطمینان 95 درصد pdf

نویسنده: الهه مهاجر