ارزیابی استخدام شرکت ها در اشکال مختلف آزمون و مصاحبه انجام می گیرد. بهترین آزمون های ارزیابی استخدام می توانند استعداد ها و ویژگی های شخصیتی هر فرد را مطالعه کنند و مطابق با آن شغل مناسب را پیشنهاد دهند. اگر این ارزیابی استخدام به صورت استاندارد صورت نگیرد ممکن است فرد به صورت ناعادلانه از چرخه جذب نیرو خارج شود. و یا در جایگاهی اشتباه استخدام شود. ارزیابی استخدام استاندارد به روش های علمی وجود دارد. این روش ها مناسب ترین فر جهت تصدی هر شغل را تعیین می کند. برای دریافت مشاوره کلیک کنید.
برای ارزیابی استخدام علاوه بر بحث تخصصی شغل موارد دیگری نیز بررسی می شوند.

 

شاخص های ارزیابی استخدام

مهارت فکری و تحلیلی

فرد از لحاظ فکری، ایده پردازی، خلاق بودن، تحلیل مسائل و موقعیت ها و در نهایت تفکر تحلیلی (استنتاج، درک مفروضات، قیاس، تفسیر، استدلال و کفایت داده‌ها ) مورد سنجش قرار می گیرد.

مهارت ارتباطی

فرد از لحاظ ایجاد تعامل و ارتباط با هم تیمی و افراد دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مهارت کار تیمی

علاقه فرد به کار تیمی، تعامل با افراد گروه مورد سنجش قرار می گیرد.

مهارت رفتار با مشتری

در مشاغلی که فرد در تعامل مستقیم با مشتری است. لازم است مشتری مداری و علاقه فرد به ارتباط موثر با مشتری سنجیده شود.

مهارت مدیریت زمان

مدیریت زمان یکی از ویژگی های موثر در فرآیند شغلی است.

ویژگی های اخلاقی

ویژگی های خلقی فرد را می توان با تست های شخصیتی و مصاحبه های حضوری مورد سنجش قرار داد.

 

نویسنده: الهه مهاجر