توسعه منابع انسانی عامل برتری

اساساً منابع مهم رقابت سازمان‌ها عبارتند از:

  • منابع مادی و سازمانی
  • منابع مالی
  • منابع انسانی و توسعه منابع انسانی
  • منابع اطلاعاتی

منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه و دارایی هر سازمان محسوب می‌گردد.

توسعه منابع انسانی

والتون توسعه منابع انسانی را به منزله مجموعه فعالیت‌های سازمانی که در مدت زمان معینی صورت می‌گیرد و برای ایجاد تغییرات رفتاری در کارکنان تعریف می‌کند.

در تعریف دیگر توسعه منابع انسانی بیان می‌گردد:

فعالیتی که در کوتاه مدت یا بلندمدت بتواند ظرفیت آگاهی پایه، تخصص، بهره‌وری و رضایت برای منافع سازمانی یا فردی، جامعه و ملت یا بشریت را توسعه دهد.

توسعه منابع انسانی مبتنی بر این باور است که سازمان‌ها، نهادهایی ساخته انسان هستند که بر تخصص انسانی اتکا داشته و به منظور تعیین و دستیابی به اهدافشان شکل گرفته‌اند.

در این میان توسعه منابع انسانی از انسجام سازمانی، گروهی، فردی و فرآیندهای کاری حمایت می‌کند.

همچنین مدل‌های ارائه شده برای توسعه منابع انسانی حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری در این زمینه در عملکرد فردی و سازمانی موثر بوده و به افزایش عملکرد، حل با کیفیت مسائل فردی و سازمانی و تعهد سازمانی بیشتر منجر می‌شود.

چگونگی توسعه منابع انسانی

یکی از راه‌های و موارد مربوط به توسعه منابع انسانی بحث آموزش منابع انسانی است.

در اینجا به این بحث می‌پردازیم:

آموزش منابع انسانی

نیروی انسانی تربیت شده و توانا می‌تواند سازمان را پویا و منابع متنوع و فراوانی را برای سازمان خود فراهم نماید.

اطلاعات و مهارت‌هایی که در دوره تحصیلات رسمی آموخته شده‌اند لزوماً نمی‌توانند تا پایان دوره خدمت در جهت کارآمدی و اثربخشی کارکنان کافی باشند، از ضروریات مؤکد برای تحقق کارآمدی و اثربخشی، آموزش منابع انسانی است.

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می‌دهد که می‌تواند باعث رکود سازمان شود.

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان‌ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نیست.

کارکنان در هر سطحی از سازمان اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و و مهارت‌های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد روش‌ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند.

افزایش کارایی در سازمان‌ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارآیی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای انجام موفقیت آمیز مشاغل است.

البته آموزش‌هایی می توانند باعث ایجاد و افزایش کارآیی گردد که هدف‌دار، مداوم، پرمحتوا و به وسیله کارشناسان، اساتید و مربیان مجرب در امور آموزشی، برنامه‌ریزی و اجرا گردند.

این آموزش‌ها می تواند نیروهای انسانی یک سازمان را همگام با پیشرفت‌های علم و تکنولوژی به حرکت در آورده و در ارتقای کیفیت و کمیت کارهای آنان مؤثر باشند.

آموزش منابع انسانی

آموزش منابع انسانی

مقاله چگونگی توسعه‌ی منابع انسانی

برای دریافت مقاله فوق در قالب word و pdf کلیک کنید:

مقاله‌های مرتبط:

ارزیابی منابع انسانی / انقلاب صنعتی منابع انسانی / فرایند جذب و استخدام منابع انسانی / کارمندیابی / توسعه ی منابع انسانی / توسعه ی منابع انسانی چیست؟ / آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان / استاندارد توسعه منابع انسانی / مراحل توسعه نیروی انسانی

برگرفته از:

اهمیت سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی و مدل‌سازی نقش آن در توسعه منابع انسانی، سعید رضایی، مهر95

ارزیابی عملکرد نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت پتروشیمی، ابوذر خادمی، شهریور 95