شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت

شخصیت الگوهای مشخص رفتاری، تفکری و هیجانی شخص در تعامل با زندگی و محیط اطراف او است. عواملی که شخصیت را به وجود می آورند: عوامل ارثی و عوامل محیطی هستند.

 

تست شخصیت شناسی یا ارزیابی شخصیت

اگر دوست دارید با زوایای پنهان شخصیت خودتان آشنا شوید. برای ارتقای فردی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی تان به دنبال آزمون های شخصیت شناسی هستید و می خواهید این آزمون ها را پیگیری کنید با ما همراه شوید. از این تست شروع کنید و ویژگی های شخصیتی خودتون رو بشناسید. تستهای شخصیت شناسی مورد علاقه تون رو هم بنویسید تا در اسرع وقت منتشر کنیم.

 

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

پیش بینی آینده

آیا تا به حال حس کردید که شما می دانستند چیزی اتفاق خواهد افتاد و سپس آن اتفاق رخ بده؟ اگر جوابتون بله است! آیا به نظرتون اتفاقی یا شانسی بوده و یا شما واقعا این قابلیت رو دارید که آینده رو پیش بینی کنید؟ این تست شخصیت شناسی را تکمیل کنید تا در نهایت بفهمید که آیا شما یک نوسترداموس واقعی هستید یا خیر!

آیا شما می توانید آینده را پیش بینی کنید؟

 

اگر امتیاز شما بین 14 تا 20 باشد:

خوش به حالت!  شما قطعا یک توانایی ذهنی خارق العاده دارید. شما می توانید آینده و اتفاقات پیش رو را پیش بینی کنید. اما به یاد داشته باشید، از این هدیه در جهت درست و مفید استفاده کنید.

شاید براتون جالب باشه که بدونید حدودا 40 درصد از افرادی که این تست خودشناسی را تکمیل کرده اند این امتیاز را کسب کردند.

پیش بینی آینده

پیش بینی آینده گروه نوستراداموس

.

.

اگر امتیاز شما بین 7 تا 13 باشد:

قدرت ذهن شما تا حد قابل قبولی نسبت به اتفاقات آینده هوشیاری کافی را دارد. البته ممکن است شما نسبت به پیش بینی خود از اتفاقات آینده کمی مردد باشید. ممکن است با تمرین و تمرکز در طول زمان این توانایی در شما تقویت شود. شما می توانید در حد متوسط به حستان نسبت به اتفاقات آینده اعتماد کنید.

شاید براتون جالب باشه که بدونید حدودا 55 درصد از افرادی که این تست خودشناسی را تکمیل کرده اند این امتیاز را کسب کردند.

پیش بینی آینده

پیش بینی آینده گروه دوم

.

.

اگر امتیاز شما بین 0 تا 7  باشد:

شما قطعا این توانایی پیش بینی آینده را ندارید! به هرحال ممکن است این هم یک هدیه الهی باشد! و یا حتی ممکن است شما در اعماق درونتان این حس را پنهان کرده باشید!

شاید براتون جالب باشه که بدونید حدودا 20 درصد از افرادی که این تست خودشناسی را تکمیل کرده اند این امتیاز را کسب کردند.

پیش بینی آینده

پیش بینی آینده گروه سوم

.

.

تستهای شخصیت شناسی مورد علاقه تون رو اون پایین تو قسمت نظرات بنویسید تا در اسرع وقت براتون منتشر کنیم.