روش علمی نظرسنجی

برای طراحی نظرسنجی به روش علمی به چهار سوال مطرح شده در متن دقت کنید و برای آن ها پاسخ بیابید:

 

1- اهداف چه هستند؟

اولین گام در برنامه ریزی نظرسنجی تعیین هدف است.

اینکه چگونه از اطلاعات استفاده می نمایید.

یکی از اهداف معمول در یک نظرسنجی، توصیف یک جمعیت است.

به عنوان مثال، توصیف افرادی که از خدمات شما استفاده می کنند.

یکی دیگر از اهداف مشترک در تحقیقات نظرسنجی، بررسی تفاوت بین گروه ها است.

به عنوان مثال بررسی تفاوت بین مشتریان و افرادی که مشتری شما نیستند.

اغلب نظرسنجی ها  برای گرفتن بازخورد گروهی خاص از افراد و یا یافتن خواسته ها و نیازهای مشتریان می باشد.

تعیین هدف در نظرسنجی به روش علمی

تعیین هدف در نظرسنجی به روش علمی

2- جامعه هدف را مشخص کنید؟

مردمی که در جامعه هدف شما هستند چه ویژگی هایی دارند؟

جدا کردن افرادی که در نظرسنجی شرکت میکنند از کسانی که در نظرسنجی شرکت نمی کنند؟

وقتی جمعیت هدف کوچک و برقراری تماس با آن ها آسان باشد، امکان سنجش نظرسنجی در کل جمعیت وجود دارد.

حال آنکه اگر جمعیت هدف بزرگ و یا به طور گسترده ای پراکنده باشد، سنجش نظرسنجی در بخشی از جمعیت انجام می شود.

نمونه” انتخاب و بررسی تنها یک زیر مجموعه ازکل جمعیت مورد نظر می باشد.

در فرایند نمونه گیری می خواهیم نتایج حاصل را به کل جمعیت تعمیم دهیم.

یکی از دلایل بررسی یک نمونه به جای کل جمعیت این است که با کوچکتر شدن حجم نمونه، شما می توانید اطلاعات تماس راحت تر بیابید و پیگیری بیشتری برای تشویق به پاسخ داشته باشد.

در نتیجه مشارکت و کیفیت داده ها ممکن است بهبود یابد.

به منظور رسیدن به جامعه هدف، شما نیاز به اطلاعات تماس به روز و دقیق دارید.

اخذ و تایید این اطلاعات می تواند پر هزینه و وقت گیر باشد، به خصوص اگر جامعه هدف در یک منطقه خاص نباشد و یا پراکنده باشند.

برای ساخت نظرسنجی آنلاین و ارسال لینک آن از طریق ایمیل و … به مخاطبانتان به  لینک  وارد شده و اطلاعات بیشتری در مورد ارائه خدمات و هزینه ها دریافت کنید.

تعیین جامعه هدف در نظرسنجی به روش علمی

تعیین جامعه هدف در نظرسنجی به روش علمی

3- چقدر زمان دارید؟

طرح جدول زمانی گام مهمی در برنامه ریزی نظرسنجی می باشد.

داده های نظر سنجی را در چه زمانی نیاز داریم؟

بهترین زمان تماس با افرادی که  پتانسیل شركت در نظرسنجی را دارند، چه وقت خواهد بود؟

آیا می خواهید پاسخ دهندگان به نظرسنجی در زمان استراحتشان و یا وقتی که  درگیر  کار دیگری هستند، به شما پاسخ دهند؟

آیا شما می خواهید برای موضوع مورد نظرسنجی تحقیقات دوره ای داشته باشید؟

بهترین زمان برا شروع و طول دوره ها کدام است؟

چه مسائل دیگری ممکن است در ارسال نظرسنجی و جمع آوری و تجزیه و تحلیل نتایج تاثیرگذار باشد؟

طراحی و تایید سوالات نظرسنجی چه مدت طول خواهد کشید؟

چقدر زمان برای جمع آوری پاسخ ها مورد نیاز است؟

پاسخ تمام این سوالات به شما کمک می کند تا جدول زمانی واقع بینانه ای را برای نظرسنجی خود طراحی کنید.

برای مشاوره بیشتر سنجآپ را کلیک کنید.

بررسی زمان در نظرسنجی به روش علمی

بررسی زمان در نظرسنجی به روش علمی

4- از چه روشی استفاده می کنید؟

همانطور که در بالا اشاره شد، گزینه های مختلفی برای اجرای یک نظرسنجی وجود دارد.

ترکیب انتخاب شما در مورد تماس با اعضای نمونه، مدیریت پرسش و ثبت پاسخ و همچنین جمعیت هدف در نظرسنجی، نوع پژوهش و … نوع روش مورد استفاده شما را مشخص می کند.

تعیین روش در نظرسنجی علمی

تعیین روش در نظرسنجی علمی

مقاله در مورد نظرسنجی

برای دریافت این مقاله در مورد نظرسنجی لینک زیر را دانلود فرمایید.

  مقاله در مورد نظرسنجی

 

نویسنده: الهه مهاجر