ساخت ارزیابی عملکرد 360 درجه سامانه سنجمان

مقدمه ارزیابی عملکرد منابع انسانی لازمه بهبود راندمان فعالیت  سازمان است. مدیران در سازمان ها می خواهند بدانند چرا برنامه هایشان به صورت دلخواه پیش نمی رود یا کدام بخش ها دارای وضعیت بهتری از لحاظ منابع انسانی هستند و چه میزان به پیشبرد اهداف سازمان کمک می کنند....