چگونه مهارت‌های تصمیم گیری را بهبود ببخشیم؟

بهبود مهارت‌های تصمیم گیری برای کمک به شما در بهبود مهارت‌های تصمیم گیری ، موارد زیر را بررسی کنید: شرایط را شناسایی کنید.به راهکارها یا اقدامات بالقوه توجه کنید.مزایا و…
بیش تر بخوانید

تفکر استراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک چیست؟ مینتزبرگ تفکر استراتژیک را به عنوان یک روش تفکر متمایز توصیف می‌کند که از شهود و خلاقیت استفاده می‌کند و نتیجه آن “چشم انداز یکپارچه شرکت” است.…
بیش تر بخوانید
فهرست