7 خطای ارزیابی عملکرد کارکنان که بیشتر رایج است

با ما استخدام کنید برای دریافت دمو کلیک کنید 7 خطای ارزیابی عملکرد در مقالات قبلی به بررسی ارزیابی عملکرد و روش‌های جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی عملکرد پرداختیم.  در این مقاله  انواع خطای ارزیابی عملکرد کارکنان را بررسی می‌کنیم و چند راه حل برای حل این...