ذینفع کیست؟

ذینفع طرفی است که در یک شرکت علاقه‌مند است و می‌تواند بر کسب و کار تأثیر بگذارد یا تحت تأثیر قرار گیرد. ذینفعان اصلی در یک شرکت معمولی سرمایه‌گذاران، کارکنان، مشتریان و تامین‌کنندگان آن هستند. با این حال، با توجه روزافزون به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، این مفهوم به...