آینده روابط کاری

آینده روابط کاری بسیاری از مدیران بهتر است تا بر مهارت‌های روابط خود تمرکز کنند. شاید آن مدیر شما باشید. روابط در محل کار! جامعه از نظر نحوه ارزش‌گذاری روابط در محل کار در مرحله گذار است. درصد کارمندانی که هنوز طرز فکر سنتی «کسب و کار تجارت است» را دارند، زیاد است. با...