انگیزش کارمندان و باورهای مدیران

مقدمه هیچ مسئله‌ای غم انگیزتر از ((کارمندانم انگیزه ندارند)) برای مدیران در جهان وجود ندارد. بدون شک، انگیزش موضوع بسیار مهمی برای همه مدیران است و می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین…
بیش تر بخوانید

مهارت‌های نرم چیست؟

مفهوم مهارت‌های نرم منظور از مهارت‌های نرم مهارت‌های شخصی، درون فردی و رفتاری و ترکیبی از مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، ویژگی‌های شخصیتی، نگرش‌ها، هوش اجتماعی و هوش هیجانی است که…
بیش تر بخوانید

مهارت متقاعدسازی کارمندان

مقدمه مهارت‌های متقاعدسازی ابزاری مهم برای کارمندان در هر صنعت است. توانایی تأثیرگذاری بر دیگران، ارائه استدلال‌های موثر و تحریک دیگران برای اقدام یک دارایی ارزشمند است که می‌تواند در…
بیش تر بخوانید

تعیین و توزیع پاداش کارکنان

پاداش چیست؟ پاداش جایزه‌ای دلخواه است که در ازای کار یا وظیفه‌ی تعیین شده با تلاش اضافه‌تر و انجام عالی آن و منتج شدن آن به موفقیت‌ پرداخت می‌شود. با…
بیش تر بخوانید

انواع مدل و الگو‌های شایستگی

مقدمه یکی از نیازهای اساسی مدیران و کارشناسان منابع انسانی برای استقرار نظام مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، آشنایی با رویکردها و فرآیندهای شناسایی و مدل سازی شایستگی ها…
بیش تر بخوانید
فهرست