پرسش و پاسخ مصاحبه:«چگونه استرس را کنترل می‌کنید؟»

پرسش و پاسخ مصاحبه:«چگونه استرس را کنترل می‌کنید؟» اگر تا به حال شغلی داشته‌اید – یا حتی اگر تازه به شغلی مشغول شده‌اید – احتمالأ با احساس استرس در محل کار آشنا هستید. کارفرمایان بالقوه ممکن است گاهی در مورد نحوه مدیریت استرس در مصاحبه شغلی بپرسند. وقتی...