تاریخ : 97/04/04

info@sanjeman.com

آزمون کتل

سامانه جامع منابع انسانی
سنجمان

تست روانشناسی کتلدرباره تست کتل

ریموند برنارد کتل Reymond Bernard Cattel در طی سه دهه به کمک پرسش‌نامه‌، آزمون‌ی شخصیت و مشاهده رفتار در شرایط واقعی زندگی، گسترده‌ترین مطالعه را درباره صفات شخصیت انجام داد.کتل، ساختار روانی را واحد اصلی بررسی شخصیت می‌دانست و معتقد بود که هدف نظریه شخصیت باید پیش‌بینی رفتار آدمی در شرایط و اوضاع و احوال معین باشد.

محور اصلی نظریه کتل، تمایزی است که میان دو نوع صفات صوری surface traits و صفات پایه یا عمقی source trait قایل می‌شود. صفات صوری، مجموعه‌ای از ویژگی‌ی رفتار هستند که آشکار و ظاهری‌اند و دوام و ثبات آن‌ بسیار کم است و در اثر ارتباط صفات عمقی با یکدیگر حاصل می‌شوند. صفات عمقی، منبع و سرچشمه صفات صوری و علت‌ی واقعی رفتار آدمی هستند. این صفات بادوام‌ بوده و از نظر کتل اهمیت بیشتری دارند. زیرا به صورت عوامل و پدیده‌ی زیربنایی شخصیت عمل می‌کنند. صفات عمقی دو دسته‌اند:

کتل 16 عامل یا صفت را به عنوان عوامل اصلی یا صفات عمقی شخصیت شناسایی کرد. وی برای هر یک از عوامل دو نام در نظر گرفته(به صورت صفات متضاد)، یکی برای نمره بالا و دیگری برای نمره پایین:

صفات متقابل آزمون کتل

کتل، برای اندازه‌گیری این 16 صفت، پرسش‌‌نامه‌ای تهیه کرده موسوم به "پرسش‌نامه 16 عاملی شخصیت" که سطح هر یک از این عوامل را در فرد می‌سنجد.

عامل مرتبه اول

خودخواهی

تفکر عینی

ناپایداری هیجانی

سلطه پذیری

گوشه‌گیری

قانون‌گریزی

محتاط بودن

منطقی بودن

خوش‌باوری

عملگرایی

خودافشاگری

آسودگی

محافظه‌کاری

جمع‌گرایی

بی‌نظمی

خونسردی

4
4
6
6
5
6
7
7
5
10
3
9
6
4
4
6

حمایتگری

تفکر‌انتزاعی

پایداری‌هیجانی

سلطه‌گری

سرزندگی

قانون‌مداری

جسور‌بودن

احساساتی‌بودن

بدگمانی

خیال‌پردازی

زیرکی

نگرانی

تحول‌گرایی

فردگرایی

نظم

چابکی

صفات بارز شخصیتی شما در عوامل مرتبه اول


عنوان روابط اجتماعی توانایی ها
جسور‌بودن جامعه طلبی است گروه جو، که به دنبال دستیابی به هیجان هر چه بیشتر در روابط خویش با محیط است. میل دارد خود را در رأس دیگران قرار دهد و واجد روحیه‌ای است ماجراجویانه که با حساسیت پایین به تهدید و خطر همراه است. حساسیت کمتری به منهیات اجتماعی دارد و رغبت هایش نسبت به دیگری و جنس مخالف واقع گرایانه است. میل به پرسه زنی و انتقاد به دوستان کم حرفی ، از دیگر مشخصه های این گروه از افراد است. فروشنده‌ها وخلبان‌ها بیشتر از این گروه هستند. رغبت‌های هنری و احساسی در بیشتر افرادی که به این قطب گرایش دارند، دیده می‌شود.
احساساتی‌بودن علاقه‌مند به زندگی گروهی، که سعی در جلب توجه دیگران، به سوی خویش دارد. باید به رگه «گریز از واقعیت»در این افراد توجه داشت. این افراد هم چون «کشتن» یکی از رمان های «تولستوی» می باشند، که به واقعیت رقت‌آوری که در صحنه تئاتر روی می‌دهد، گریه می‌کند، درحالی که کالسکه رانش در بیرون دارد از سرما تا سرحد مرگ منجمد می‌شود. فردی آرمانی‌نگر، با نقطه نظرهای اجتماعی و سیاسی که بر علیه هر نوع واقع‌نگری محض است. فقدان نیاز به مجازات مجرمین، واجد باورهای «روسو گونه» در خوب بودن فطری انسانی و دریافت دنیا به منزله محلی پر آرامش. این افراد ذهنی شهودی و غیر منضبط، تخیلی لبریز شونده و واجد باورهایی هستند که منطقا به دنبال امیال دوره کودکی می باشند. در گروه‌های کوچک، با اصطلاحاتی نظیر پرت شدن از موضوع و بازداشتن گروه در رسیدن به یک تصمیم، از این افراد شکایت می‌شود. از سوی دیگر باید بپذیریم، که برخی از محصولات تمدن فقط در گرمای چنین حساسیتی، قابل رشد می باشند و ثابت گردیده است که این گروه با خلاقیت‌های هنری و علمی مربوط بوده و هنرمندان و دانشمندان نسبت به گروه بهنجار از حساسیت هیجانی بیشتری برخوردارند. به هر حال در گرایش به این قطب رغبت‌های زیبا شناختی و ظرافت‌های زنانه، باز شناخته شده است.
خیال‌پردازی فردی که به این قطب گرایش دارد، شخصی است که راه خود را دنبال می کند، بدون آنکه به قرارداد و خواسته‌های زندگی جمعی، توجهی داشته باشد و در عین حال بیانگر توقعات خویش، نسبت به دیگران است. پیچیدگی در افکار خویشتن و عدم تمایل به تغییر عقاید دارند. در پاسخ دادن، بی رحم هستند. احساس مسئولیت ندارند ولی بدنبال کاری می‌روند که احتمالا از نظر خودشان بسیار درست تلقی می‌گردد.
خودافشاگری افراد با گرایش به این قطب، واجد علاقمندی به دیگران بوده و در روابط شان آسان-گیر می‌باشند. افرادی کم‌مهارت و فاقد ذوق معین هستند.
نگرانی این افراد با جدال‌های درونی روبروست که او را در معرض تجسمات و برانگیختگی‌هایی قرار می‌دهد که قابل کنترل و مهار نمی‌باشند. فرد در برابر واکنش به این جدال‌های درونی، به نقادی درونی خویش می‌پردازد و در ارزیابی‌هایش همواره با کم ارزندگی (احساس کهتری) مواجه می‌گردد (یأس‌ها و پشیمانی‌ها). اضطراب شناور، افسردگی اضطرابی، هراس و ضعف روانی از جمله اختلالاتی می باشند، که در گرایش افراطی به این قطب بازیافته شده است. گروه روان‌آزرده‌ها و بزهکاران این عامل را بیشتر بروز می‌دهند. این افراد به‌طور مداوم نگران وقوع اتفاقی هستند. موضوع این نگرانی‌ها می‌تواند بسیار متنوع باشد: نگرانی از بیمار شدن فرزندان، نگرانی از مرگ یکی از آشنایان، نگرانی از ته‌گرفتن غذا،...

عامل مرتبه دوم

درون‌گرایی

آرامش

انعطاف پایین

وابستگی

کنترل بیرونی

ناسازگاری

پیروی

خلاقیت پایین

6.1
6.5
2.9
5.6
5.1
2.6
3.9
7.6

برون‌گرایی

نگرانی

انعطاف‌ بالا

استقلال

کنترل‌درونی

سازگاری

رهبری

خلاقیت بالا

صفات بارز شخصیتی شما در عوامل مرتبه دوم


عنوان روابط اجتماعی
برون‌گرایی معمولا فردی اجتماعی و اهل رفت و آمد بوده و غیر خوددار و توانا در بوجودآوردن و در حفظ روابط بین فردی می‌‌باشد. این مسئله می‌‌تواند در وضعیت‌‌هایی که نیازمند به این نوع خلق و خو می‌‌باشد مطلوب باشد (به عنوان مثال: فروشندگی)
نگرانی افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند به گونه ای که در کل شناخته شده انداز حیث اضطراب در سطح بالایی می باشند. لازم نیست که آنها فردی عصبی باشند زیرا اضطراب می تواند قایم بر وضعیت باشد اما این احتمال وجود دارد که ناسازگاری‌‌هایی وجود داشته باشد. مثلا آنها ممکن است از میزانی که قادرند خواسته‌‌هایشان را از زندگی تأمین کنند و به آنچه که می‌‌خواهند برسند ناراضی باشند. اضطراب بسیار بالا معمولا مخلّ کارایی و موجب اختلال جسمانی می‌‌باشد.
انعطاف پایین افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می کنند اصولا تحت تأثیر عواطفشان قرار می‌‌گیرند. آنها بیشتر افرادی موقّر با علایق فرهنگی و هنری می‌‌باشند. کسانی که نمره پایین به دست می‌‌آورند نسبت به حساسیت خود و دیگران حساس هستند. هرچند که ممکن است در انجام اقدامات خطیر، کند بوده و ترجیح دهند که در خصوص موضوع، بررسی های بیشتری به عمل آورند.
ناسازگاری افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می‌‌آورند دارای رفتارهایی هستند که بر احتمال وجود اختلال عصبی دلالت دارد. آن‌‌ها اصولا نگران، مضطرب واکنش‌‌گرا می باشند. هرچند که در ماوراء این رفتارهای مرتبط با اضطراب، افرادی که نمره پایین کسب می‌‌کنند نوعا احساساتی و خود مطرح ساز هستند. این ترکیب از نشانه‌‌ها این را محتمل می‌‌سازد که فردی که نمره پایین کسب می‌‌کند سازگاری با زندگی روزمره را سخت می‌‌بیند.
پیروی اشخاصی که در این عامل نمره پایین به دست می‌‌آورند اصولا فاقد علایمی هستند که به نوعی در رهبران یافت می‌‌شود. این‌‌ها معمولا در مطرح نمودن خود ناتوان هستند. آنها معمولا از منازعه روی گردان بوده و فاقد کنترل فردی برای برآورده ساختن نیازها و انجام کارها در زمان مقرر می باشند.
خلاقیت بالا افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می‌‌کنند افرادی خیال پرداز و اهل آزمایش هستند. افراد خلاق معمولا دارای اعتماد به نفس بالا بوده و اغلب اما نه لزوما همه، نسبتا جدی بوده زیاد اهل رفت وآمد نمی‌‌باشند ترجیح می‌‌دهند وقت خود را برای تفکر صرف کنند تا با دیگران. گاهی اوقات افرادی که نمره بالا به دست می‌‌آورند آن قدر خیال پرداز هستند که نمی‌‌توانند محدودیت‌های عملی در استفاده از یک ایده خلاق را ببینند.

در ادامه می توانید خصوصیات تمام 16 عامل شخصیتی مرتبه اول و 8 عامل مرتبه دوم را مشاهده نمایید.

خصوصیات 16 عامل مرتبه اول

حمایتگری خودخواهی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
به جامعه و انسانها علاقمند هستند. به دنیای بیرون توجه بیشتری نشان می‌دهند. هیجان خود را به آسانی بروز می‌دهند. هنگام درگیری با مشکلات، از دیگران کمک می‌گیرند. به اصول انتزاعی بیش از دیگران علاقه دارند. توانایی بسیار خوبی در سازماندهی دارند. کل‌نگر بیشتری دارند. نتایج مدرسه درخشان تر از دوران دانشگاهشان می‌باشد. به جامعه انسانی علاقه کمتری نشان می‌دهند. نسبت به دیگران سرد و بی تفاوت هستند. سردی و سکوت محجوبانه همراه با تنش آن‌ها گاهی ناشی از کم‌رویی است. پنهان کار و فاقد هم احساسی‌اند و هیچ شخصی مورد علاقه آن‌ها نیست. تحقیرکننده، حریص، خرده‌گیر، اهل مخالفت، بی‌انعطاف، بدگمان و خشن. به اصول غیرانتزاعی توجه بیشتری دارند. ظرفیت کلامی آن‌ها برتر از هوش کلی آن‌ها است. توانایی پیش بینی آینده‌ را دارند. نتایج دانشگاهیشان درخشان تر از دوران مدرسه شان می باشد. روی اصول اخلاقی بیش از وسوسه-ها و هیجانات تاکید می‌کنند.
تفکر‌انتزاعی تفکر عینی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
افرادی که تفکر انتزاعی دارند خیلی زود دیگران را می‌فهمند. لازم نیست که مسائل را دائم برایشان تکرار کنند. توانایی استنباط و درک مفاهیم از موقعیت های کلی را دارند. بر دقت عمل، پشتکار و جدیت خود تاکید می‌کنند. رهبران از افراد با تفکر انتزاعی بالای میانگین هستند، اما نه آن قدر بالا که موجب شکاف بین پیروان و رهبر گردد. افراد با تفکر عینی دائم دور خودشان می‌چرخند، گیج-اند، دائم می‌پرسند چه گفتی، یعنی چه، منظورت چه بود و ... کمبود پشتکار، فقدان انضباط شخصی، عدم احساس مسئولیت بر روی واقعیت‌هایی در لحظه و حال، اشیا فیزیکی و تعریف‌های دقیق تمرکز می‌کنند.
پایداری‌هیجانی ناپایداری هیجانی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
در سازش با موقعیت‌های زندگی موفق‌تر بوده و در روابط خویش با دیگران ثابت قدم می‌باشد. به عنوان فردی مورد اعتماد شناخته می‌شود. دوستان بیشتری را به سوی خود جلب می‌کند. این افراد پشتکار داشته و هر کاری را تا انتها ادامه ‌‌می‌دهند. رهبران پایداری هیجانی بالایی دارند. در سازش با موقعیت‌های زندگی ناموفق هستند. انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد. به روابط واقع‌نگرانه با دیگران بی‌توجه بوده و در روابط خویش ثابت قدم نیستند ( به لحاظ اخلاقی روی او نمی‌شود حساب کرد). به آسانی از چیزها و اشخاص کسل می‌شود. از موقعیت خود، خانواده خود و محدودیت‌های زندگی ناراضی است. بی توجهی، پشتکار کم، و تلقین پذیری از صفات بارز این گروه می‌باشد. تغییر بازخوردی بیشتری از خود نشان می‌دهند. هنرمندان و نمایشنامه‌نویسان در مقایسه با دانشمندان،گرایش بیشتری به این قطب دارند.
سلطه‌گری سلطه پذیری
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
خود را مطیع قراردادهای اجتماعی نمی‌داند و نسبت به سرزنش‌های اجتماعی حساس نیست. حادثه جو، علاقمند به مبارزه است. سعی در مجذوب کردن دیگران دارد. سلطه‌گری می‌تواند نشانگر خلاقیت بیشتر در زمینه‌های علمی و هنری باشد. این عامل در رهبران قوی تر و در پیروان ضعیف تر است. پژوهشگران برجسته، ورزشکاران المپیک و خلبانان بیشتر از این دسته می‌باشند. فردی مهربان و با ملاطفت است. بیشتر به خودش اکتفا می کند. به جهت حساسیت هایی که به سرزنش‌های اجتماعی دارد، تبعیت‌جو، کم‌رو و محو است. افراد سلطه پذیر ، احساسات خالصانه ، نیازها ، ارزش‌ها ، و نگرانی‌های خود را بیان ن‌‌می‌کنند . به ندرت خواسته‌های خود را مطرح می‌سازند. حتی وقتی که امکان ارضای این نیازها وجود دارد، آنها را نادیده می‌گیرند . آزردگی و خشم را در درون خود انبار می‌کنند .
سرزندگی گوشه‌گیری
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
این افراد سرزنده و علاقمند به زندگی جمعی هستند. در امور مختلف با دیگران هم احساسی دارند. انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد. فردی صادق و رسا که می‌توان روی او حساب کرد. خودنمایی، پر حرفی همراه با شوخی‌های مبتذل از دیگر رگه های این عامل می‌باشد. سخن گفتن این گروه، شادمانه، پر انرژی و در عین حال پیش پا افتاده است. در رهبری موفق‌ترند. فرد بیشتر قابل رویت بوده، پرحرف‌تر و برونگراتر است. فرد سرزنده، شخصیت خود را سریع‌تر آشکار می‌سازد به صورتی که گویی بر روی صحنه عریض‌تری قرار دارد. سر زنده‌ها با شدت بیشتری خلق خوی خود را عرضه می‌کنند و دیگران را به واکنشی قوی‌تر نسبت به رگه‌های خلقی خود وا می‌دارند. نسبت به زندگی خوش‌بین‌تر هستند. افرادی بدیع و سرشار از امکانات سازشی هستند. • فروشندگان موفق عموما از سرزنده‌ها هستند. احتراز کننده و منفعل به گونه ای که دیگران باید او را به جانب خویش بخوانند. سازش او با موقعیت کم است. (انعطاف ناپذیر) دربند عادات خود و واجد رفتارهایی قراردادی و بسیار درست است. در مشاغلی که مستلزم وقت و اهتمام‌اند، بیشتر دیده ‌‌می‌شوند. پژوهشگران برجسته بیشتر از این دسته هستند. در افراد بهنجار، این دسته واجد استعداد کلامی بارز ‌‌می‌باشند.
قانون‌مداری قانون‌گریزی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
فردی هوشیار به ملاحظات اجتماعی و واجد احساس مسؤلیت است، که در روابط خویش محتاط و در زندگی روال ثابتی را دنبال می‌کند. این گونه افراد دوستان بیشتری را به سوی خود جلب می‌کنند. خود را از نظر اخلاقی درست وپاسدار آداب و اصول اخلاقی می‌دانند. دوست دارند دیگران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند مصاحبت با افراد کارامد را بر دیگران ترجیح می‌دهند. این افراد واجد پشتکار، توانایی پیش بینی آینده، سازمان دهی درست فکر، دقت عمل و نظم افراطی هستند. در بررسی گروه‌های با تماس مستقیم، رهبران گروه ، بیشتر از قانون‌مدارها شناخته شده اند. فردی بی توجه به درخواست‌های اجتماعی و در عین حال متوقع، که خود را با جریان و سوگیری مشخصی در زندگی، هماهنگ می‌سازد. بیشتر فردی است متلوٌن و ناپایدار. گرایش به این قطب، به خصوص زمانی که فرد سلطه‌گری همراه باشد، مشخصه‌ی افرادی است که قانون خاص خود را دارند. پژوهشگران برجسته و ورزشکاران، بیشتر از این گروه می‌باشند.
جسور‌بودن محتاط بودن
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
جامعه طلبی است گروه جو، که به دنبال دستیابی به هیجان هر چه بیشتر در روابط خویش با محیط است. میل دارد خود را در رأس دیگران قرار دهد و واجد روحیه‌ای است ماجراجویانه که با حساسیت پایین به تهدید و خطر همراه است. حساسیت کمتری به منهیات اجتماعی دارد و رغبت هایش نسبت به دیگری و جنس مخالف واقع گرایانه است. میل به پرسه زنی و انتقاد به دوستان کم حرفی ، از دیگر مشخصه های این گروه از افراد است. فروشنده‌ها وخلبان‌ها بیشتر از این گروه هستند. رغبت‌های هنری و احساسی در بیشتر افرادی که به این قطب گرایش دارند، دیده می‌شود. مشخصه فردی است در خود فرو مانده، که روابطش با محیط سرد و فاصله جویانه می‌باشد. یکی دو دوست صمیمی را بر گروه دوستان ترجیح می‌دهد و رغبت‌هایش نسبت به جنس مخالف تقلیل یافته است. این افراد کند، اما واجد دقت عمل هستند و از مشاغلی که مستلزم تماس با اشخاص است، پرهیز می‌کنند.
احساساتی‌بودن منطقی بودن
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
علاقه‌مند به زندگی گروهی، که سعی در جلب توجه دیگران، به سوی خویش دارد. باید به رگه «گریز از واقعیت»در این افراد توجه داشت. این افراد هم چون «کشتن» یکی از رمان های «تولستوی» می باشند، که به واقعیت رقت‌آوری که در صحنه تئاتر روی می‌دهد، گریه می‌کند، درحالی که کالسکه رانش در بیرون دارد از سرما تا سرحد مرگ منجمد می‌شود. فردی آرمانی‌نگر، با نقطه نظرهای اجتماعی و سیاسی که بر علیه هر نوع واقع‌نگری محض است. فقدان نیاز به مجازات مجرمین، واجد باورهای «روسو گونه» در خوب بودن فطری انسانی و دریافت دنیا به منزله محلی پر آرامش. این افراد ذهنی شهودی و غیر منضبط، تخیلی لبریز شونده و واجد باورهایی هستند که منطقا به دنبال امیال دوره کودکی می باشند. در گروه‌های کوچک، با اصطلاحاتی نظیر پرت شدن از موضوع و بازداشتن گروه در رسیدن به یک تصمیم، از این افراد شکایت می‌شود. از سوی دیگر باید بپذیریم، که برخی از محصولات تمدن فقط در گرمای چنین حساسیتی، قابل رشد می باشند و ثابت گردیده است که این گروه با خلاقیت‌های هنری و علمی مربوط بوده و هنرمندان و دانشمندان نسبت به گروه بهنجار از حساسیت هیجانی بیشتری برخوردارند. به هر حال در گرایش به این قطب رغبت‌های زیبا شناختی و ظرافت‌های زنانه، باز شناخته شده است. فردی که به این قطب گرایش دارد،کمتر تمایلات شخصی خود را دنبال می کند و بیشتر برای پذیرش واقعیات دنیای ملموس و احساس مسئولیت در قبال تعهدات زندگی،آماده است. فردی با گرایش بیشتر به کارهای عملی و منطقی، که واجد نقطه نظرها و رفتارهایی است که می توان تمایل به طبیعت جویی از اخلاق و آداب بورژوایی را در آن باز شناخت. گرچه محققین و دانشمندان نسبت به گروه بهنجار، حساسیت هیجانی بیشتری دارند، اما سنجش در داخل گروه محققین نشان می دهد که افراد منطقی عملا بازده بیشتری دارند. در گروه‌های با تماس مستقیم، رهبران گروه بیشتر از منطقی‌ها هستند، زیرا فضای حساسیتی فرد ناچیز بوده و کمتر بر سر تمایلات فردی با دیگران دچار مشکل است. گرچه همچنین باید پذیرفت، که دوستی با این گروه سخت‌تر است.
بدگمانی خوش‌باوری
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
خشن، بی‌اعتنا، بدگمان، بدخلق و بی انعطاف!! شخصی ضد اجتماعی که نسبت به دیگران علاقه کمتری نشان ‌‌می‌دهد. این افراد رفتارهای خود را بسیار صحیح می‌دانند و حتی در مواردی خود را برتر از دیگران می‌دانند. معمولا ابراز کسالت می‌کنند (بیانگر تمایل به حسادت). فردی است که علایق فراوان نسبت به زندگی روانی و درونی از خود نشان می‌دهد. افرادی که به این قطب گرایش دارند، به جامعه و دیگران علاقه مندند. این افراد شاد و زود جوش‌اند و در برابر موقعیت‌ها سازش پذیرند. • گرایش به آرمان‌نگری در این افراد وجود دارد.
خیال‌پردازی عملگرایی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
فردی که به این قطب گرایش دارد، شخصی است که راه خود را دنبال می کند، بدون آنکه به قرارداد و خواسته‌های زندگی جمعی، توجهی داشته باشد و در عین حال بیانگر توقعات خویش، نسبت به دیگران است. پیچیدگی در افکار خویشتن و عدم تمایل به تغییر عقاید دارند. در پاسخ دادن، بی رحم هستند. احساس مسئولیت ندارند ولی بدنبال کاری می‌روند که احتمالا از نظر خودشان بسیار درست تلقی می‌گردد. فردی که به این قطب گرایش دارد، شخصی است علاقه‌مند به دیگران و زندگی جمعی که خود را تابع آداب و مقررات اجتماعی می‌داند. علاقه‌مند به امور عملی، واجد دقت عمل و کارآمد هستند. این افراد منطقی و مستقل با واقع نگری قراردادی هستند.
زیرکی خودافشاگری
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
فردی که در این قطب قرار می‌گیرد، در روابط خویش با محیط سخت‌گیر، سرد و عقلی‌نگر است. گرایش به عقل‌نگری استحکام یافته و فکری دقیق و تمرین یافته دارند. این دسته افراد واجد ذوق ظریف هنری‌اند. افراد با گرایش به این قطب، واجد علاقمندی به دیگران بوده و در روابط شان آسان-گیر می‌باشند. افرادی کم‌مهارت و فاقد ذوق معین هستند.
نگرانی آسودگی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
این افراد با جدال‌های درونی روبروست که او را در معرض تجسمات و برانگیختگی‌هایی قرار می‌دهد که قابل کنترل و مهار نمی‌باشند. فرد در برابر واکنش به این جدال‌های درونی، به نقادی درونی خویش می‌پردازد و در ارزیابی‌هایش همواره با کم ارزندگی (احساس کهتری) مواجه می‌گردد (یأس‌ها و پشیمانی‌ها). اضطراب شناور، افسردگی اضطرابی، هراس و ضعف روانی از جمله اختلالاتی می باشند، که در گرایش افراطی به این قطب بازیافته شده است. گروه روان‌آزرده‌ها و بزهکاران این عامل را بیشتر بروز می‌دهند. این افراد به‌طور مداوم نگران وقوع اتفاقی هستند. موضوع این نگرانی‌ها می‌تواند بسیار متنوع باشد: نگرانی از بیمار شدن فرزندان، نگرانی از مرگ یکی از آشنایان، نگرانی از ته‌گرفتن غذا،... آسوده وغیر حساس هستند. چنین افرادی احساس می کنند که زندگی در کمال امنیت و همه چیز بر وفق مراد می باشد و هیچ خطری در حال حاضر وجود ندارد.
تحول‌گرایی محافظه‌کاری
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
این گروه، افراد مطلع تری هستند، کمتر در بند قیود اخلاقی اند، و به طور کلی بیشتر گرایش به تجربه زندگی دارند. از دانش، فناوری و توان تجربی خود برای تولید، بهبود و تغییر محیط خود استفاده می‌کنند. محافظه کاری همان سنت‌گرایی است و از سنت‌های اجتماعی و ارزش‌های جامعه مثل خویشاوندی،‌ سلسله مراتب، اقتدار و مذهب دفاع می‌کند. محافظه‌کاران خود را هوادار عقل سلیم و واقع‌بینی می‌دانند و با هر گونه طرح و اندیشه خیالی برای ایجاد دگرگونی عمیق در جامعه و سیاست مخالف‌اند. آن‌ها استدلال‌های خود را بر تجارب تاریخی بنیان می‌نهند و خود را عمل‌گرا یا پراگماتیست می‌نامند.
فردگرایی جمع‌گرایی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
فرد مصمم، عادت دارد، خود را به تنهایی رهبری کند، بدون آنکه لزوما در روابط خود با دیگران سلطه جو باشد. ترجیح می‌دهد با دیگران کار کند، در مصاحبت با دیگران تصمیم بگیرد، دوست دارد که ارزش او را بدانند و او را مورد تایید قرار دهند. او تابع مقررات و آداب و رسوم است و از مد پیروی می‌کند.
نظم بی‌نظمی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
این افراد می‌توانند هیجان‌ها و رفتار خود را کاملا مهار کنند، تمایل به سرپوشی دارند، با هوش ودارای دقت عمل‌اند،ولی در عین حال لجباز نیز هستند. در کار گروهی کارآمدی عمومی و عینیت گروه را افزایش می‌دهند. افرادی که در این عامل قوی هستند، به ریاضیات تمایل دارند. این افراد هیجان‌ها و رفتار خود را کاملا مهار نمی‌کنند، تمایل به سرپوشی ندارند، در کارها دقت عمل ندارند.
چابکی خونسردی
روابط اجتماعی توانایی ها روابط اجتماعی توانایی ها
تصویر عمومی فرد دراین عامل نشانگر کسی است که تنیده، تهییج شده، در پیچ وتاب، تحریک‌پذیر و ناشکیبا است. این نوع آزمودنی حتی بیش از حد ظرفیت خود کار کرده، نمی‌تواند غیر فعال باقی بماند. افرادی صبور، شکیبا هستند. و به ندرت دچار هیجانات پیچیده می‌شوند.

خصوصیات 8 عامل مرتبه دوم

برون‌گرایی درون‌گرایی
معمولا فردی اجتماعی و اهل رفت و آمد بوده و غیر خوددار و توانا در بوجودآوردن و در حفظ روابط بین فردی می‌‌باشد. این مسئله می‌‌تواند در وضعیت‌‌هایی که نیازمند به این نوع خلق و خو می‌‌باشد مطلوب باشد (به عنوان مثال: فروشندگی) اصولا در تماس‌‌های بین فردی خجالتی، خودکفا و خوددار می‌‌باشد. این مسئله می‌‌تواند بسته به وضعیت خاصی که در آن انتظار می‌‌رود شخص عمل کند، مطلوب یا نامطلوب باشد. به عنوان مثال: درون‌‌گرایی یک عامل پیشگویی مطلوب، در خصوص مهارت دقیق فرد است.
نگرانی آرامش
افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند به گونه ای که در کل شناخته شده انداز حیث اضطراب در سطح بالایی می باشند. لازم نیست که آنها فردی عصبی باشند زیرا اضطراب می تواند قایم بر وضعیت باشد اما این احتمال وجود دارد که ناسازگاری‌‌هایی وجود داشته باشد. مثلا آنها ممکن است از میزانی که قادرند خواسته‌‌هایشان را از زندگی تأمین کنند و به آنچه که می‌‌خواهند برسند ناراضی باشند. اضطراب بسیار بالا معمولا مخلّ کارایی و موجب اختلال جسمانی می‌‌باشد. اصولا کسانی هستند که زندگیشان به طور کلی رضایت‌بخش بوده و کسانی هستند که قادرند به چیزهایی که برایشان مهم به نظر می‌‌رسد دست یابند. هرچند که اضطراب همان گونه که عموما در مطالعات مربوط به اضطراب و کسب موفقیت انجام شده است، می‌‌تواند به معنی فقدان انگیزه برای انجام کارهای دشوار باشد.
انعطاف‌ بالا انعطاف پایین
افرادی که در این عامل نمره بالا به دست می‌‌آورند بیشتر تحت تأثیر حقایق قرار می‌‌گیرند تا احساسات. آن‌‌ها اصولا افرادی با شهامت، استوار، قاطع و متکبر می‌‌باشند. افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می کنند اصولا تحت تأثیر عواطفشان قرار می‌‌گیرند. آنها بیشتر افرادی موقّر با علایق فرهنگی و هنری می‌‌باشند. کسانی که نمره پایین به دست می‌‌آورند نسبت به حساسیت خود و دیگران حساس هستند. هرچند که ممکن است در انجام اقدامات خطیر، کند بوده و ترجیح دهند که در خصوص موضوع، بررسی های بیشتری به عمل آورند.
استقلال وابستگی
اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می‌‌آورند اصولا پرخاشگر، مستقل، با جرأت و نافذ هستند. آن‌‌ها به دنبال موقعیت‌‌هایی هستند که در آن این گونه رفتارها تحمل گردیده و چه بسا از پاداش نیز برخوردار گردد و اصولا ابتکار چشمگیری را نشان می‌‌دهند. افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می‌‌کنند نوعا طبق ارزش‌‌های سایرین یا بر اساس احساس وظیفه عمل نمی‌‌کنند، آنها اصولا ناسازگار بوده و از تغییر دادن قوانین دریغ ندارند و کسانی هستند که هر زمان اقتضا کند مجموعه قوانین خاص خود را به وجود می‌‌آورند. این‌‌ها افرادی انعطاف‌‌پذیرند. با وجود این چون تمایل دارند خواسته‌‌های خود را دنبال کنند آن‌‌ها ممکن است در حدی که برخی از موقعیت‌‌ها طلب می‌‌کند دارای انضباط فردی نباشند. به علاوه آنها را می‌‌توان گاهی به عنوان غیرقابل اتکاء تلقی نمود زیرا قوانینی که آنها بر اساس آن عمل می‌‌کنند ممکن است برای دیگران روشن نباشد.
کنترل‌درونی کنترل بیرونی
افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می‌‌کنند نوعا طبق ارزش‌‌های سایرین یا بر اساس احساس وظیفه عمل نمی‌‌کنند، آنها اصولا ناسازگار بوده و از تغییر دادن قوانین دریغ ندارند و کسانی هستند که هر زمان اقتضا کند مجموعه قوانین خاص خود را به وجود می‌‌آورند. این‌‌ها افرادی انعطاف‌‌پذیرند. با وجود این چون تمایل دارند خواسته‌‌های خود را دنبال کنند آن‌‌ها ممکن است در حدی که برخی از موقعیت‌‌ها طلب می‌‌کند دارای انضباط فردی نباشند. به علاوه آنها را می‌‌توان گاهی به عنوان غیرقابل اتکاء تلقی نمود زیرا قوانینی که آنها بر اساس آن عمل می‌‌کنند ممکن است برای دیگران روشن نباشد. اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می‌‌آورند نوعا از کنترل و فرامن قوی برخوردارند. به این معنی که آن‌‌ها قوانین محیطی که در آن فعالیت می‌‌کنند را نهادینه نموده‌‌اند. بدین ترتیب آن‌‌ها میل دارند به اینکه با انتظاراتی که دیگران از آن‌‌ها یا انتظاراتی که خودشان از خود دارند منطبق شوند. آن‌‌ها کاملا قابل اتکاء هستند زیرا قوانین را تغییر نمی‌‌دهند هرچند که ممکن است آن قدر کنترل شده باشند که دیگران آنها را به عنوان محکم یا اخلاق گرا به حساب آورند.
سازگاری ناسازگاری
افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می‌‌کنند اصولا به خوبی سازش یافته هستند. آن‌‌ها به نوعی دارای اعتماد به نفس بالا بوده و آرام، سازگار و انعطاف پذیر می‌‌باشند. بدین ترتیب انتظارمی‌‌رود، آن‌‌ها مشکل اندکی برای سازش با زندگی روزمره، داشته باشند. افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می‌‌آورند دارای رفتارهایی هستند که بر احتمال وجود اختلال عصبی دلالت دارد. آن‌‌ها اصولا نگران، مضطرب واکنش‌‌گرا می باشند. هرچند که در ماوراء این رفتارهای مرتبط با اضطراب، افرادی که نمره پایین کسب می‌‌کنند نوعا احساساتی و خود مطرح ساز هستند. این ترکیب از نشانه‌‌ها این را محتمل می‌‌سازد که فردی که نمره پایین کسب می‌‌کند سازگاری با زندگی روزمره را سخت می‌‌بیند.
رهبری پیروی
اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می‌‌آورند اصولا دارای خلق وخوی هستند که از یک رهبر انتظار می‌‌رود. این افراد معمولا اجتماعی، آرام، مدعی و دارای اعتماد به نفس می‌‌باشند. مهمتر از همه اینکه آن‌‌ها دارای بلوغ عاطفی که برای حل منازعات لازم است هستند در حالی که تأکید بر انجام کارها را، همواره حفظ می‌‌کنند. اشخاصی که در این عامل نمره پایین به دست می‌‌آورند اصولا فاقد علایمی هستند که به نوعی در رهبران یافت می‌‌شود. این‌‌ها معمولا در مطرح نمودن خود ناتوان هستند. آنها معمولا از منازعه روی گردان بوده و فاقد کنترل فردی برای برآورده ساختن نیازها و انجام کارها در زمان مقرر می باشند.
خلاقیت بالا خلاقیت پایین
افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می‌‌کنند افرادی خیال پرداز و اهل آزمایش هستند. افراد خلاق معمولا دارای اعتماد به نفس بالا بوده و اغلب اما نه لزوما همه، نسبتا جدی بوده زیاد اهل رفت وآمد نمی‌‌باشند ترجیح می‌‌دهند وقت خود را برای تفکر صرف کنند تا با دیگران. گاهی اوقات افرادی که نمره بالا به دست می‌‌آورند آن قدر خیال پرداز هستند که نمی‌‌توانند محدودیت‌های عملی در استفاده از یک ایده خلاق را ببینند. افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می‌‌آورند، اشخاصی با تفکر خشک و غیرخلاق و عمل گرا ‌‌می‌باشند. آن‌‌ها اصولا به راه‌‌های صحیح شناخته شده در انجام کارها پایبند هستند تا اینکه راه‌‌های جدیدی را برای انجام کار امتحان کنند. آن‌‌ها وقت را صرف بوجود آوردن یک ایده نمی‌‌کنند، بلکه راه-حل های قابل انجام و عملی را طلب می‌‌کنند. این‌‌ها در استفاده از یک راه‌‌حل، بهتر عمل می‌‌کنند تا در رسیدن به آن.