تست شخصیت کارآفرین

تست شخصیت کارآفرین پنج ویژگی اصلی شخصیتی را که ارتباط آن ها با تشخیص کارآفرین موفق اثبات شده است را می سنجد.

تست شخصیت کارآفرین برای ارزیابی صفات شخصیتی مرتبط با توانایی کارآفرینی به منظور ارائه بینشی از کیفیت فعلی فرد طراحی شده است. گفته شده است که برخی از افراد به دلیل ویژگی های شخصیتی شان مثل:

  • تأثیر بر فرآیندهای تصمیم گیری،
  • داشتن نگرش نسبت به دستیابی به اهداف و توانایی خوش بینی در طول مشکلات،
  • به صورت ذاتی مستعد موفقیت در کسب و کار

با این حال، زمانی که از عناصر اصلی همراه با یک چشم انداز موفق کارآفرینی آگاهی یابید، می توانید ویژگی های موجود را بهبود بخشید، خواه به طور ذاتی فرد از آن ها برخوردار باشد یا نه.

ویژگی های شخصیتی کارآفرین

ویژگی های شخصیتی شناسایی شده توسط پرسشنامه سازگار با شغل کارآفرینی موفق به شرح زیر است:

تلاش برای موفقیت

  • تلاش برای موفقیت:

که به انگیزه ذاتی و کارایی فرد برای اتمام کار اشاره دارد. به عنوان مثال، می توان پیشنهاد کرد که فردی که به این زمینه شغلی علاقه مند است، باید انگیزه خود را برای دستیابی به اهداف ترغیب کند و بتواند از زمان خود به طور موثر استفاده کند تا پیشرفت بیشتری داشته باشد. کارآفرینان معمولأ مسئولیت ساعات کار خود را بر عهده دارند و مهلت خود را تعیین می کنند به این معنی که اگر فاقد نوآوری باشند، دستیابی به موفقیت آسان خواهد بود، زیرا کسی نیست که در صورت تکمیل وظایف به او پاسخ دهد.

سخت کوش بودن

  • سخت کوش بودن:

به عنوان شاخصی از میزان پایداری و مقاومت، توانایی غلبه بر مشکلات و عملکرد در شرایط استرس آور در نظر گرفته شده است. همچنین می توان تمایل به انجام کارهای سخت و تلاش های اضافی را در صورت لزوم بیان می کند. با توجه به اینکه چالش ها و ناامیدی های زیادی در زمینه ی ایجاد یک تجارت موفق وجود دارد، اینکه فرد بتواند با کوشش ها یا تلاش های مختلف برای رسیدن به موفقیت مقاومت کند حائز اهمیت است.

داشتن شور و اشتیاق

  • داشتن شور و اشتیاق:

این شاخص اشاره به تعهد شخصی در دستیابی اهداف و میزان پیشرفت افراد برای پیشبرد اهداف دارد. اشتیاق به یک پیشنهاد تجاری یا شغلی می تواند اراده برای تحقق اهداف و همچنین لذت بردن از آن را افزایش دهد. بیشتر اوقات، کسانی که میل قلبی به حرفه انتخابی خود دارند، بیشتر موفق می شوند.

خود کنترلی

  • خود کنترلی:

 به این موضوع وابسته است که فرد تا چه حد به اینکه می تواند بر وضعیت و نتایج آن کنترل داشته باشد، معتقد است. این امر بر درک او از وقایع مثبت و منفی تأثیر گذار است. این ایده از نظریه روانشناسی معروف «منبع کنترل» نشات گرفته است که توصیف کننده روشی است که در آن فرد به وقایع خاص را  به خودشان یا به عوامل خارجی دیگر تعمیم دهند. به عنوان مثال، کسانی که اعتقاد دارند که از کنترل بالایی برخوردار هستند، احتمالأ موفقیت ها را به توانایی های خود در مقابل شانس نسبت می دهند.

خلاقیت

  • خلاقیت:

بیانگر این است که چگونه می توان ایده های جدید را به طور مؤثر تولید کرد، که برای  کارآفرینی که مایل به استقرار در یک نیچ مارکت است بسیار حیاتی است. توانایی ایجاد تغییرات اساسی مداوم و بر مفاهیم از قبل بنا شده است که می تواند به تولید مدل های تجاری موفق زیادی کمک کند.

تاثیر تست شخصیت کارآفرین

پرسشنامه کارآفرین چگونه می تواند کمک کند؟

گزارش های ارائه شده توسط پرسشنامه کارآفرین به متقاضی توانایی درک صحیحی از ویژگی هایی که قبلأ دارای اثر بوده را خواهد داد و همچنین در زمینه هایی که ممکن است نیاز به پیشرفت داشته باشند نیز تأثیرگذار هستند تا به پیشرفت حرفه ی کارآفرینی موفق کمک کند.


برای انجام تست شخصیتی کارآفرین کلیک کنید