مقدمه

منابع انسانی سبز زمانی است که حوزه منابع انسانی بر گسترش نقش خود برای حمایت از سازمان در دستیابی به پایداری تمرکز دارد.

اهداف منابع انسانی سبز

در منابع انسانی سبز، سیاست‌های منابع انسانی برای تحریک و پشتیبانی از استفاده پایدار از منابع و حفظ محیط طبیعی استفاده می‌شود. تمرکز منابع انسانی سبز بر توسعه، اجرا و نگهداری کلیه فعالیت‌هایی است که با هدف حمایت و پایبندی اعضای کارکنان به اهداف پایدار انجام می‌شود.

ابتکارات شامل فرآیندهای منابع انسانی، کارکنان، مدیریت و ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه و روابط شغلی همسو با اهداف پایداری سازمان است.

 • ابتکارات منابع انسانی سبز از ترویج فتوکپی دو طرفه تا استفاده از روش‌های اخلاقی و منصفانه را شامل می‌شود.

نتایج منابع انسانی سبز

کارفرمایان سبز می‌توانند چندین مزیت را در نتیجه اجرای منابع انسانی سبز از جمله افزایش انگیزه، تعامل و اعتماد به نفس کارمندان را شاهد باشند.

در واقع باعث می‌شود کارمندان نه تنها افزایش بهره وری را نشان می‌دهند بلکه همچنین به سازمان وفادارتر می‌شوند.

این به نوبه خود منجر به کاهش کارکنان می‌شود. ارزش برنامه های سبز در ارتقا و افزایش مسئولیت اجتماعی به طور گسترده‌ای شناخته شده است و استفاده از منابع انسانی سبز می‌تواند کارکنان با کیفیت بالا را جذب کند، زیرا یک کسب و کار سبز جذاب تر قلمداد می شود.

 • فرایندهای تجاری کارآمدتر و کیفیت محصول یا خدمات بهبود یافته نیز از منابع انسانی سبز سرچشمه می‌گیرند.

نکات مهم HRC

در ابتدا، مهم است که اقدامات و روش‌های منابع انسانی با اهداف پایدار همسو باشد. سپس کارمندان آگاهی و تعهد خود را نسبت به پایداری افزایش می‌دهند.

تغییر به سمت شیوه های تجاری پایدار، HR را در یک نقش مهم درگیر می‌کند، که عبارت است از:

هدایت تغییر در سازمان و گردهم آوردن منابع انسانی و CSR برای ایجاد هم افزایی بین مأموریت استراتژیک سازمان برای تبدیل شدن به یک سازمان پایدار و تجهیز همه کارمندان و سهامداران برای اجرای این امر در تجارت روزمره.

مزایای مدیریت منابع انسانی سبز

HRM سبز شامل اقدامات انسانی مناسب محیط زیست است که منجر به کارایی بیشتر، هزینه‌های کمتر و درگیری و حفظ کارکنان بهتر می‌شود

در واقع به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با:

 1. تشکیل پرونده الکترونیکی
 2. اشتراک خودرو
 3. اشتراک شغل
 4. کنفرانس تلفنی و مصاحبه‌های مجازی
 5. بازیافت
 6. دورکاری
 7. استخدام و آموزش آنلاین
 8. فضاهای اداری کم مصرف
 9. و…

رد پای کربن کارکنان را کاهش دهند.

 • مدیریت منابع انسانی سبز نقش مهمی در صنعت برای ارتقا موضوعات مرتبط با محیط زیست دارد.

اثرات Green HRM بر فرهنگ شهری و سازمانی

Green HRM همچنین می تواند در ایجاد چهره و شهرت برند به کارفرمایان ، تولید کنندگان کمک کند.

سازمان ها باید یک حسابرسی محیطی انجام دهند، بنابراین فرهنگ سازمانی را تغییر می‌دهند، در مورد مدیریت پسماند، آلودگی فکر می کنند و به جامعه و مردم آن کمک می‌کنند، افرادی که تحت تأثیر آلودگی قرار می‌گیرند.

همچنین باعث خواهد شد کارمندان و اعضای جامعه از استفاده اقتصادی به مراتب بیشتر از منابع طبیعی آگاه شوند و محصولات دوستدار محیط زیست را تشویق کنند.

نتیجه گیری

سازمان ها باید سیاست‌ها و عملکردهای منابع انسانی را تدوین کنند، مردم را برای افزایش آگاهی در مورد محیط زیست آموزش دهند و قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست را اجرا کنند.

مقاله “منابع انسانی سبز چیست؟”

برای دریافت مقاله فوق به صورت فایل WORD و PDF کلیک کنید: