تعریف کارمند

کارمند کسی است که به صورت پاره وقت یا تمام وقت و یا قراردادی موظف به انجام فعالیت فکری در سیستم اداری شرکت یا سازمانی می باشد.
و در ازای فعالیت خود حقوق ثابتی را دریافت می کند.

کارمند براساس ویژگی های خاص به چند بخش مختلف تقسیم می شود:

  • نوع قرارداد:
    طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد:
    رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری

کارمند رسمی

این نوع کارمند شرایط خاص دارد و لذا باید گزینش‌های مربوطه را بگذراند. کارمند در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارد و در امور جاری اثرگذار است و در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمه‌ای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌شوند.

کارمند پیمانی

برای انجام امور تصدی‌گری در سیستم اداری استخدام می‌شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تامین‌اجتماعی مشمول صندوق تامین‌اجتماعی هستند.

کارمند قراردادی

گروهی از کارکنان در دستگاه‌های دولتی امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند. بر اساس بخشنامه مربوطه، تعداد مشاغل این گروه تعیین شده است که شامل خیاط، رخت‌شوی، آشپز و… می‌شود. کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند.

  • محل خدمت:
    کارمندان می توانند در دو بخش خصوصی و دولتی مشغول کار باشند این دو بخش با هم تفاوت هایی دارند
تعریف کارمند

تعریف کارمند

فرق کارمند با کارگر

کارگر به فردی گفته می شود که حرفه و کارش جنبه فنی یا یدی دارد. مانند : دکتر، مهندس، کارگرساده و…
همانطور که در این مقاله گفته شد:
فردی که کارشان جنبه فکری دارد یا با نوشتن، دفتر و محاسبه و مانند آن سر و کار دارند را کارمند میگوییم.
از نظر عرف یک حسابدار ممکن است کارمند باشد ولی از نظر حقوقی و طبق قانون کار کارگر می باشد.

بنابراین بین کارگر و کارمند از نظر معنا و مفهوم کاری تفاوت وجود دارد.
از طرفی در پرداخت حقوق و مزایا، بیمه نیز بین این دو گروه تفاوت وجود دارد.
در دیدگاه جقوقی نیز رابطه بین کارگر و کارفرما از نظارت تا پرداخت مزد زیر نظر کارفرما انجام می شود.

فرق کارمند با کارگر

فرق کارمند با کارگر