بسیاری از کشورهای توسعه یافته عملکرد شغلی را به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار داده‌اند.

روانشناسان معتقدند رفتارهای انسانی از قبیل انگیزه، نیاز و ویژگی‌های شخصیتی در عملکرد افراد که شامل عملکرد شغلی نیز می‌شود موثر است. و در نهایت بهبود عملکرد شغلی می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود.

ویژگی‌های شخصیتی موثر بر عملکرد شغلی شامل:

استعداد، نیاز به پیشرفت، ادراک و ویژگی‌های عاطفی فرد می‌باشد.

با توجه به این ویژگی‌های شخصیتی می‌توانیم عملکرد شغلی افراد را پیش بینی کنیم.

جالب اینکه عملکرد شغلی شامل مجموعه‌ای از ملاک‌های قابل تشخیص است که از طریق آن می‌توان کارکنان موفق و غیرموفق را شناسایی نمود.

عملکرد شغلی چیست؟

عملکرد شغلی  ارزیابی می‌کند که آیا فرد به خوبی کار می‌کند.

عملکرد شغلی، به لحاظ علمی به عنوان بخشی از روانشناسی صنعتی و سازمان، بخشی از مدیریت منابع انسانی را تشکیل می‌دهد.

عملکرد یک معیار مهم برای نتایج و موفقیت سازمان است.

جان پا. کمپبل عملکرد شغلی را به عنوان متغیر فردی توصیف می‌کند.

و آن را از سازه‌های وسیع تر مانند عملکرد سازمانی یا عملکرد ملی متمایز می‌کند که متغیرهای سطح بالایی هستند.

 

مولفه‌های عملکرد شغلی

  • عملکرد وظیفه‌ای؛ نیازمندی‌ها و الزامات شغلی که به صورت رسمی از وظایف کارمند تلقی می‌شود.

 

  • عملکرد زمینه‌ای؛ فعالیت‌هایی نظیر کار گروهی، اخلاق حرفه ای، سخت کوشی و … . این فعالیت‌ها به صورت رسمی جز وظایف کارمند تلقی نمی‌شود.

عملکرد شغلی پاترسون

این پرسشنامه در سال 1992 توسط پاترسون ساخته شده‌است.

این مقیاس شامل دو قسمت، ارزیابی کارکنان و ارزیابی مدیران می‌باشد.

این پرسشنامه شامل 15 گویه توصیفی است.

این پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت ساخته شده  و دامنه نمرات از 0 تا 60 می‌باشد.

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط متخصصین به تایید رسیده است.

برای دیدن پرسشنامه‌ی عملکرد شغلی کلیک کنید.

 

مقاله عملکرد شغلی

برای دریافت مقاله فوق در قالب word و pdf کلیک کنید:

 

مقاله مرتبط: ارزیابی نیروی انسانی / ارزیابی عملکرد کارکنان / ارزیابی عملکرد منابع انسانی

نویسنده: الهه مهاجر