عملکرد در واقع نتايج بدست آمده در فواصل معين و بطور رسمي پس از صرف منابع است و اندازه گيري فرايند کمی کردن این فرآیند است. در نتيجه ارزيابی عملکرد مراحل کمی کردن نتايج حاصل درقالبی مشخص و در محدوده زمانی معين و مقايسه آن با منابع صرف شده می‌باشد. پيچيدگی‌های رقابتی حوزه کسب و کار، افزايش توقع مشتری، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و اهمیت بهبود مستمر بهره‌وري را بيش از پيش آشکار نموده است. بنابراین امروزه یکی از اصلی‌ترین مسائل سازمان‌ها ارزیابی عملکرد کارکنان و درجه اعتبار آن است.

بدین جهت سازمان‌ها نیازمند سیستمی جامع، منعطف و معتبر و امن برای کسب اطلاعات درونی خود هستند تا با نگاه به آینده بتوانند از تجربیات گذشته استفاده نموده و سازمان خود را به سوی تعالی سوق دهند.

 

مدل‌های ارزیابی عملکرد کارکنان

با افزايش رقابت درعرصه توليد و خدمات، سازمان‌ها به شاخص‌ها و الگوهايی براي بررسی عملکرد خود نياز پيدا کردند.

تشديد چنين نيازي و کارايی نداشتن سيستم‌هاي اندازه گيري عملکرد سنتی، باعث خلق مدل‌هاي جديد ارزيابی عملکرد درسطح سازمان‌ها شد.

عمده اين مدل‌ها عبارتند از:

 •  مدوري و استيپل
 • کارت امتيازي متوازن
 • فرايند کسب و کار
 • مديريت بر مبناي هدف
 •  تعالی سازمان
 • منشور عملکرد

می‌باشند که هر يک داراي نقاط قوت وضعف گوناگونی هستند.

 

ارزيابی عملکرد را می‌توان از زواياي متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو ديدگاه اساسی سنتی و نوین در اين باره وجود‌ دارد .

 •  ديدگاه سنتی، قضاوت و يادآوري عملکرد و کنترل ارزيابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوري دارد و مربوط به دوره زمانی گذشته است
 • ديدگاه نوين، آموزش، رشد و توسعه ظرفيت هاي ارزيابی شونده، بهبود و بهسازي افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌اي و مشارکت عمومی ذينفعان، ايجاد انگيزش و مسئوليت پذيري براي بهبود را مدنظر قرار داده و مبناي آن را شناسايی نقاط قوت و ضعف و تعالی سازمانی تشکيل می‌دهد. خواستگاه اين ديدگاه مقتضيات معاصر است و به ارزيابی سيستمی عملکرد با استفاه از تکنيک‌ها و روش‌هاي مدرن، توسعه پيدا می‌کند.

 

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

 

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

در  این بخش نرم افزار‌های ارزیابی عملکرد را بررسی می کنیم.

این نرم افزار‌ها در واقع اتوماسیون‌های اداری هستند که بخشی از آن‌ها ارزیابی عملکرد را هم شامل می‌شود.

قصد دارم در این مطلب ویژگی‌های این نرم افزارها را در زمینه ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار دهم:

برخی از این نرم افزار‌ها عبارتند از:

 1. نرم افزار ارزیابی عملکرد چارگون: این نرم افزار امکان ثبت، طراحی و تعریف فرم‌های ارزیابی عملکرد را فراهم کرده‌است. و لازم است کارفرما یا مدیر منابع انسانی طبق نیاز سازمان و شرکت ارزیابی را تهیه نماید.
 2. نرم افزار ارزیابی عملکرد PAS-Master
 3. نرم افزار ارزیابی عملکرد فراگستر
 4. نرم افزار ارزیابی عملکرد همتا
 5. نرم افزار ارزیابی عملکرد پیوست
 6.  نرم افزار ارزیابی عملکرد یسناپارس
 7. نرم افزار ارزیابی عملکرد یاران پرداز تقطیران

و …..

در حقیقت سامانه‌های اداری غالبا شامل بخش‌های مختلفی (تشکیلات، پرسنلی، حضور و غیاب و …) می‌باشد. یکی از این بخش‌ها  نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان است. این نرم افزار در یک دوره ارزیابی و براساس مدل ارزیابی 360 درجه، روش MBO، در کنار مدل‌های دیگر کارکنان را مورد سنجش قرار می‌دهد. نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان را تعیین می‌نماید. و در تحلیل‌های لازم در اختیار سایر زیر سیستم‌ها قرار خواهد‌گرفت.

از معایب این سیستم‌ها می توان به یکپارچگی این سیستم با سایر بخش‌های آن اشاره نمود. البته برای شرکت‌هایی که از پکیج کلی این سامانه‌های اداری استفاده می کنند (که البته قیمت بالایی دارند) این سیستم یکپارچه می‌تواند مزیت به حساب آید.

 

مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان

برای دریافت مقاله فوق در قالب word و pdf کلیک کنید:

 

مقاله مرتبط: عملکرد شغلی / ارزیابی عملکرد منابع انسانی / مدیریت عملکرد کارکنان / ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شایستگی / ارزیابی عملکرد 360 درجه کارکنان / منابع ارزیابی عملکرد

 

 

گردآوری: الهه مهاجر