آشنایی با MBTI و تیپ شخصیتی

آشنایی با MBTI و تیپ شخصیتی همین الان در تست آنلاین MBTI شرکت کنید و کارنامه دریافت کنید MBTI و سازمان ها اولین استفاده سازمانی از MBTI در سال 1942 توسط ایزابل بریگز مایرز و ادوارد هی، تحلیلگر شغل، که در آن زمان مدیر پرسنل یک شرکت بیمه بود، انجام شد. MBTI در تشخیص...