دسته: شخصیت شناسی

آزمون آنلاین کتل ( Cattell )

آزمون آنلاین کتل
تست شخصیت شناسی کتل

آزمون آنلاین کتل آزمون آنلاین کتل (Cattell)  یکی از آزمون های شخصیت شناسی مشهور دنیاست که توسط ریموند کتل  از روانشناسان مشهور دنیا طراحی شده است.  آزمون کتل ۱۶ فاکتور شخصیتی را مشخص می‌کند....

بیشتر

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت شخصیت الگوهای مشخص رفتاری، تفکری و هیجانی شخص در تعامل با زندگی و محیط اطراف او است. عواملی که شخصیت را به وجود می آورند: عوامل ارثی و عوامل...

بیشتر