تست نقاط قوت کلیفتون

تست نقاط قوت کلیفتون تست نقاط قوت کلیفتون چیست؟ روش تست نقاط قوت کلیفتون به افراد کمک می‌کند استعدادهای خود را ترسیم کنند.  روش تست نقاط قوت کلیفتون برای اولین بار در سال 2001 توسط گالوپ، یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی معرفی شد. مخترع و خالق این آزمون دونالد او....