تست شخصیت در استخدام

آزمون‌های حرفه‌ای یک روش معتبر و منصفانه است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا قبل از استخدام، نامزدهای خود را بررسی کنند. با این حال تست‌ شخصیت افزوده جدیدی به این فرآیند هستند و بینش هدفمندتری را در مورد رفتار، مهارت‌ها و شخصیت داوطلب در اختیار کارفرمایان قرار...