مهارت سخت در مقابل مهارت‌ نرم

مقدمه در توصیف شغل، کارفرمایان معمولاً ترکیبی از مهارت ‌های سخت و نرم را درخواست می‌کنند. مهارت‌های سخت مربوط به دانش فنی و آموزش خاص است در حالی که مهارت‌های…
بیش تر بخوانید

خوش‌آمدگویی به عضو جدید در سازمان

مقدمه اولین روز حضور یک نیرو در شرکت زمانی حیاتی است. استفاده درست از این فرصت برای خوش‌آمد گویی می‌تواند باعث به وجود آمدن احساس تعلق، انگیزش و هماهنگی با…
بیش تر بخوانید
فهرست